Jouw stem in Europa: Consumentenbescherming bij digitale markten

06 oktober 2022 - door Liese Dewilde

In het kader van consumentenbescherming doet de Europese Commissie momenteel 2 verschillende openbare raadplegingen: één over versterkte samenwerking op het gebied van handhaving van consumentenbescherming en één over de aanpassing van de buitengerechtelijke geschillenbeslechting aan de digitale markten.

Versterkte samenwerking op het gebied van handhaving van consumentenbescherming

De digitalisering van de consumentenmarkten en de invoering van nieuwe bedrijfsmodellen brengen nieuwe uitdagingen met zich mee voor de handhaving van het EU-consumentenrecht. De consumentenautoriteiten en de Commissie moeten nauw samenwerken om niet-conforme handelspraktijken over de grenzen heen doeltreffend aan te pakken. Het huidige systeem is niet aangepast aan de actuele uitdagingen en zorgt voor inbreuken op grote schaal en bij vele sectoren. Een flexibele, afschrikwekkende, kosteneffectieve en snelle reactie is daarom van cruciaal belang.

Een gerichte wijziging van de verordening over samenwerking op het gebied van consumentenbescherming moet de problemen aanpakken.

Tot 21 december 2022 kan je hier je feedback kwijt over dit initiatief. De Commissie plant om in het tweede kwartaal van 2023 met een voorstel hieromtrent te komen.

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting aangepast aan de digitale markten

Alternatieve geschillenbeslechting moet ervoor zorgen dat consumenten verhaal kunnen halen zonder dat zij naar de rechter hoeven te stappen. Voor de digitale markten zijn snelle en eenvoudige verhaalmechanismen nodig. De huidige alternatieve geschillenbeslechting-wetgeving is niet aangepast aan de huidige digitale markten.

Consumenten en bedrijven maken steeds meer gebruik van particuliere systemen die niet aan de eisen van de alternatieve geschillenbeslechting-richtlijn voldoen. Zo ontnemen ze de consument de mogelijkheid om op een billijke manier verhaal te halen.

Dit initiatief heeft tot doel het kader van alternatieve geschillenbeslechting te moderniseren wat betreft onlinetussenpersonen, precontractuele informatie en handelaren uit derde landen.

Tot 21 december 2022 kan je hier je feedback kwijt over dit initiatief. De Commissie plant om in het tweede kwartaal van 2023 met een voorstel hieromtrent te komen.