Interreg Vlaanderen-Nederland en Interreg Noord-West Europa lanceren hun tweede oproep

14 november 2022 - door Kaatje Gevaert

Na succesvolle eerste oproepen lanceren zowel Interreg Vlaanderen-Nederland als Interreg Noordwest Europa hun tweede oproep.  Daarmee wordt opnieuw een belangrijke stimulans gegeven voor grensoverschrijdende en transnationale samenwerking samenwerking.

  • deadline Interreg Vlaanderen-Nederland: 9 februari 2023 (aanmelding)

  • deadline Interreg Noordwest Europa: 9 februari 2023 (aanmelding)

  • verwacht februari 2023: oproep kleinschalige projecten Interreg Noordwest Europa

Interreg Vlaanderen-Nederland

De tweede oproep in Interreg Vlaanderen-Nederland werd 10 november gelanceerd. Het programma maakt hiervoor een budget van maximaal € 49,5 miljoen vrij. Samen met het budget van de eerste oproep, komt dit samen op € 121 miljoen dat voor 60% van de beschikbare middelen staat.

De tweede projectoproep wordt afgesloten op 9 februari 2023, stipt om 18:00. Tot dan is er de tijd om een projectaanmelding in te dienen via het e-loket.

Je kan projecten aanmelden binnen iedere prioriteit van het programma: een slimmer, groener, socialer Europa en een Europa zonder grenzen.

Interreg Noord-West Europa

Oproep 2 van het programma opent op 14 november 2022 en loopt tot 9 februari 2023. Alle prioriteiten en specifieke doelstellingen zullen geopend worden. Om projectpromotoren optimaal voor te bereiden op deze call organiseert het programma op 29 november een Project Ideas Forum In Düsseldorf, Duitsland.

Lees alles over het Project Ideas Forum

Verwacht in Interreg Noord-West Europa:  specifieke oproep voor kleinschalige projecten

Interreg Noord-West-Europa zal een specifieke oproep voor kleinschalige projecten organiseren (oproep 3). De oproep opent in februari 2023 en sluit in juli 2023.

Het belangrijkste doel van de oproep voor kleinschalige projecten is om projectaanvragen met een beperkte reikwijdte, omvang van het partnerschap en duur aan te melden bij het NWE-programma.

Door een eenvoudiger projectaanvraag- en implementatieproces wil Interreg NWE haar toegankelijkheid verbeteren voor belanghebbenden die minder/niet bekend zijn met het programma of die onvoldoende capaciteit hebben om een aanvraag in te dienen voor reguliere oproepen. Kleinschalige projecten kunnen ook projectideeën ondersteunen die resultaten op kortere termijn beogen.

Meer info over deze oproep vind je hier.