EU-Raad wil na 2027 specifieke cohesiesteun voor regio's met achterblijvende ontwikkeling

01 december 2023 - door Kelly Digneffe

In de conclusies van de Raad Algemene Zaken wordt opgeroepen: 

  • om in het cohesiebeleid te zorgen voor meer gerichte steun voor minder ontwikkelde regio's

  • bijzondere aandacht te besteden aan de behoeften van plattelandsgebieden, gebieden die een industriële overgang doormaken en regio's die kampen met ernstige en permanente natuurlijke of demografische belemmeringen.

Toekomst van het Cohesiebeleid

In de periode 2021-2027 wordt bijna 530.000 miljoen euro ter beschikking gesteld aan alle EU-landen in het kader van het cohesiebeleid. 
Het cohesiebeleid moet zich in de toekomst aanpassen aan de nieuwe sociaaleconomische
en geopolitieke realiteit waarmee de Europese regio's te maken hebben.

Bijzondere aandacht moet besteed worden aan gebieden en regio's met een achterstand (met inbegrip van plattelandsgebieden en gebieden met een ontwikkelingsachterstand die getroffen zijn door industriële omschakeling.
Ook regio's met specifieke kenmerken zoals eilandregio's, grensoverschrijdende regio's, berggebieden en ultraperifere regio's moeten verder worden geholpen.

Aanpak van uitdagingen

De Raad herinnert aan de cruciale rol van het cohesiebeleid bij de aanpak van recente crises: het moet zich kunnen aanpassen aan nieuwe en onverwachte ontwikkelingen, en daarbij zijn transformationele karakter op lange termijn en structurele doelstellingen behouden.

De Commissie wordt verzocht opties te ontwikkelen om regio's beter te helpen verschillende nieuwe uitdagingen aan te pakken, waaronder demografische trends, migratie en de groene en digitale transitie, en om verdere investeringen te richten op groeibevorderende hervormingen.

De Raad herinnert ook aan het belang van gedeeld beheer en het partnerschaps­beginsel, en wijst erop dat een plaatsgebonden aanpak nodig is bij het ontwerp en de programmering van het cohesiebeleid.

Er moeten inspanningen geleverd worden om het beheer verder te vereenvoudigen en tegelijk hoge normen te waarborgen bij de preventie en bestrijding van fraude en corruptie.

Tot slot vraagt de Raad de Commissie om bij de ontwerpfase van andere Europees beleidsmaatregelen en -initiatieven te blijven zorgen voor complementariteit met het cohesiebeleid, en om de praktische coördinatie tussen de programma's die interregionale samenwerking bevorderen, te faciliteren.

Volgende stappen

De conclusies van de EU-Raad zullen als basis dienen voor de besprekingen in de komende jaren en voor de werkzaamheden van de Commissie met betrekking tot het wetgevingskader voor het cohesiebeleid na 2027.
Het cohesiebeleid is een belangrijke pijler van de EU en heeft als enige doelstelling de economische, sociale en territoriale cohesie van de EU te versterken en de regionale verschillen te verkleinen.

Meer info lees je hier.