Nieuw regelgevend kader batterijen krijgt definitieve goedkeuring van Europees Parlement

26 juni 2023 - door Ina De Vlieger

De verordening (EU) 2023/1542 verscheen op 28 juli 2023 in het EU-Publicatieblad en treedt in werking op 17 augustus 2023.

Het Europees Parlement heeft nieuwe regels voor het ontwerp, de productie en het afvalbeheer van batterijen die in de EU worden verkocht definitief goedgekeurd.

 • Voor batterijen komen er strengere doelstellingen voor afvalinzameling, recyclingefficiëntie en materiaalterugwinning

 • Draagbare batterijen in apparaten zullen gemakkelijker te vervangen zijn

 • Strengere eisen voor duurzaamheid, prestaties en etikettering

De nieuwe regelgeving voorziet ook in strikte zorgvuldigheidsregels voor marktdeelnemers om sociale en milieurisico's aan te pakken.

De goedkeuring van de tekst gebeurde met 587 stemmen voor, 9 tegen en 20 onthoudingen (14 juni 2023).

Belangrijkste maatregelen nieuwe batterijregelgeving

Hierbij de belangrijkste maatregelen van de nieuwe regelgeving zoals geformuleerd in EP-persbericht (14 juni 2023):

 • Een verplichte verklaring en etiket over de koolstofvoetafdruk van batterijen voor elektrische voertuigen (EV), batterijen voor lichte vervoermiddelen (LMT - voor bijvoorbeeld elektrische stepjes en -fietsen) en oplaadbare industriële batterijen met een capaciteit van meer dan 2 kWh;

 • Draagbare batterijen in apparaten zullen zo ontworpen zijn dat consumenten ze zelf gemakkelijk kunnen verwijderen en vervangen;

 • Een digitaal “batterijpaspoort” voor LMT-batterijen, industriële batterijen met een capaciteit van meer dan 2 kWh en EV-batterijen;

 • Een zorgvuldigheidsbeleid voor alle marktdeelnemers, met uitzondering van kmo’s. Dit om om sociale en milieurisico’s aan te pakken;

 • Strengere doelstellingen voor de inzameling van draagbare batterijen — 45% tegen 2023, 63% tegen 2027 en 73% tegen 2030; en van LMT-batterijen — 51% tegen 2028 en 61% tegen 2031;

 • Minimumgehalten aan uit afgedankte batterijen teruggewonnen materialen: lithium — 50% tegen 2027 en 80% tegen 2031; kobalt, koper, lood en nikkel — 90% tegen 2027 en 95% tegen 2031;

 • Minimumgehalten aan gerecycleerde inhoud afkomstig van fabricage- en consumentenafval voor gebruik in nieuwe batterijen: acht jaar na de inwerkingtreding van de verordening — 16% voor kobalt, 85% voor lood, 6% voor lithium en 6% voor nikkel; 13 jaar na de inwerkingtreding: 26% voor kobalt, 85% voor lood, 12% voor lithium en 15% voor nikkel.

Volgende stappen

 • Het Europees Parlement heeft het voorlopige politiek akkoord op 14 juni 2023 in eerste lezing aangenomen.

 • De Raad zal de tekst in de komende weken goedkeuren: eerst in het Comité van permanente vertegenwoordigers (Coreper) en vervolgens in een daaropvolgende vergadering van de Raad voor de definitieve aanneming. PS: op 10 juli 2023 voorlopig akkoord goedgekeurd door Raad.

 • Na goedkeuring door de EP en Raad verschijnt de definitieve tekst in het EU-Publicatieblad, waarop de wetgeving na 20 dagen in werking treedt.

Bron; EP-persbericht 14 juni 2023: Duurzamere en beter presterende batterijen

Achtergrond

De Commissie heeft op 10 december 2020 haar voorstel voor een verordening inzake batterijen en afgedankte batterijen gepubliceerd.