EU-subsidies

Een goede voorbereiding is het halve werk

Europese subsidies klinken vaak aanlokkelijk, maar kunnen zwaar wegen op een organisatie. Hoe beter je jezelf op voorhand organiseert, hoe vlotter de uitvoering zal verlopen. Sta op voorhand best even stil of onderstaande voorwaarden je organisatie aanwezig zijn: 

 • Duurzame basisfinanciering en cofinanciering

 • Efficiënte backoffice

 • Ruimte voor intervisie

 • Gedragenheid binnen de organisatie

 • Permanente screening

 • Performante interne besluitvorming

De aanvraag

Eens je de geschikte Europese subsidieprogrammma's en projectoproepen hebt geïdentificeerd, kan je starten met de voorbereiding van je projectaanvraag. Hoe pak je dit best aan?

 • Let bij de aanvraag op thema’s die op dat moment in Europa spelen. Een projectaanvraag is veel sterker als het past binnen de relevante beleidsprioriteiten van de Europese instellingen

 • Neem ruim de tijd voor de aanvraag

 • Maak gebruik van de kennis en dienstverlening van de nationale contactpunten om de aanvraag te laten voldoen aan alle voorwaarden. Voor een aantal programma's (EFRO, Interreg, PDPO) zijn er ook contactpunten ingebed op provinciaal niveau. Zij kunnen je nog beter begeleiden. Je vindt ze terug op blad 2 van bovenstaande lijst.

 • Bepaal je ambitieniveau. Als gemeente kan je ervoor kiezen als promotor of partner aan de slag te gaan. Indien je voor de eerste keer deelneemt aan een Europees project, is het aan te raden deel te nemen als partner en aan te sluiten bij een ervaren projectleider. En verder:  

  • Kijk ook naar (grotere) lokale partners zoals het onderwijsinstellingen, provincies en intercommunales

  • Zoek partners die complementair zijn en goed aangeschreven staan.

Een project uitvoeren

Is je projectaanvraag goedgekeurd? Super! De Europese Commissie vindt een aantal aspecten van de projectimplementatie heel belangrijk. Hou hier dus zeker rekening mee, ook reeds in de voorbereiding van de projectaanvraag.

 • De uitstraling van het project is heel belangrijk. Breng dat in de communicatie duidelijk naar voren.

 • Borg de kennisoverdracht.

 • Zorg voor management skills

Her-indienen loont

Wanneer je projectaanvraag is afgewezen, maar wel goede commentaren krijgt van de evaluatoren, heeft het zeker zin de aanvraag op bepaalde punten aan te passen en opnieuw in te dienen. Een aanvraag met kleine nuances verbeteren, kan genoeg zijn om in de herkansing wel voldoende te scoren om goedkeuring te krijgen. Ook hier raden we je zeker aan contact op te nemen met de nationale, regionale en provinciale contactpunten die hierboven beschreven staan.