Goederenvervoer vergroenen: het pakket toegelicht

28 september 2023, 11:00 - 12:00

Online

De Europese Commissie stelde op 11 juli haar pakket voor om het goederenvervoer te vergroenen. Ze wil hiermee het beheer van de spoorweginfrastructuur verbeteren, sterke stimulansen bieden voor emissiearme vrachtwagens en betere informatie te voorzien over de broeikasgasemissies van het goederenvervoer.

Het doel is de efficiëntie binnen de sector te vergroten en de sector te helpen om de vervoersemissies tegen 2050 met 90 % te verminderen, zoals bepaald in de Europese Green Deal, en tegelijkertijd de eengemaakte markt van de EU te laten groeien.

VLEVA zorgt ervoor dat je binnen het uur helemaal mee bent met dit pakket!