URBACT Seminar: Hoe kan ik mijn stedelijke ontwikkelingsstrategie financieren?

20 februari 2024, 11:00 - 15:00

Brussel

Om ervoor te zorgen dat stedelijke acties goed worden beheerd en geprogrammeerd in overeenstemming met het lokale beleid, stellen steden strategische documenten op waarin hun toekomstperspectieven worden geschetst. 

Om deze strategie in de praktijk te brengen, moeten de in de strategie gedefinieerde projecten worden uitgevoerd. De financiële middelen die op lokaal niveau beschikbaar zijn, zijn echter niet altijd voldoende om alle vereiste investeringen te dekken. Het zoeken naar externe financiering is daarom een essentiële aanvulling geworden.

Op 20 februari 2024 organiseert het nationale contactpunt URBACT een seminar met als titel "Hoe financier ik mijn strategie voor stadsontwikkeling". Het doel van het seminar is om instrumenten aan te reiken voor effectieve fondsenwerving, aangepast aan de lokale context.  

Een aantal stedelijke actoren zal aanwezig zijn om te vertellen over hun strategieën en beste praktijken. Het doel is om je te inspireren en je de sleutels te geven om klein te beginnen, maar groots te mikken.

Het volledig programma is beschikbaar op de website van URBACT. Registratie is gratis, maar verplicht.