Knowledge Exchange Platform (KEP 2.0) workshop – Knowledge valorisation for the regional and local R&I ecosystems

14 mei 2024, 14:00 - 17:30

European Committee of the Regions (JDE53), Belliardstraat 99-101, 1040 Brussels

Het Europees Comité van de Regio's en DG R&I van de Europese Commissie nodigen je uit voor een seminarie in het kader van hun langlopende project Knowledge Exchange Platform (KEP 2.0). Het evenement vindt plaats op dinsdag 14 mei 2024 van 14.00 tot 17.30 uur in het Europees Comité van de Regio's en het thema is “Kennisvalorisatie voor regionale en lokale O&I-ecosystemen”.

Het doel van het vernieuwde KEP 2.0-initiatief is om de uitwisseling van nieuwe O&I-oplossingen en beste praktijken mogelijk te maken door het organiseren van horizontale seminars in Brussel en het bevorderen van zogenaamde peer-to-peer en showcasing evenementen in het veld. Het maakt een efficiënte dialoog en overdracht van expertise over O&I-kwesties met Europese steden en regio's, bedrijven, universiteiten en burgers mogelijk.

Europese uitmuntendheid in onderzoek is prijzenswaardig, maar er is een essentiële behoefte om kennisvalorisatie te stimuleren. Dit houdt in dat onderzoeksresultaten worden gebruikt om sociale en economische waarde te creëren. Regionale en lokale overheden spelen een cruciale rol door O&I-beleid en -programma's te implementeren.

Dit evenement richt zich op de vraag hoe regio's en steden kennisvalorisatie kunnen bevorderen en innovatie-ecosystemen kunnen stimuleren door kennis om te zetten in innovatieve oplossingen. Er zal gebruik worden gemaakt van ervaringen uit de praktijk.

Meer informatie ?

  • Informatie over het evenement kan je hier terugvinden.

  • Hier kan je je inschrijven voor het evenement.