Digitalisering, dienstverlening en smart cities

Digitalisering en nieuwe informatietechnologieën vinden meer en meer hun ingang in de ondersteuning van besturen van een stad of gemeente. Smart cities is daarbij een parapluterm: het gaat van slimme stedelijke vervoersnetwerken tot verbeterde watervoorziening of afvalverwerking. De mogelijkheden zijn heel uitgebreid.

Europees beleid

Een van de prioriteiten van de Europese Commissie is om de Europese Unie klaar te maken voor het digitale decennium. In haar strategie ‘Europe’s Digital Decade’ deelt de Europese Commissie haar doelstellingen voor een digitale transformatie tegen 2030.

De strategie verdeelt alle doelstellingen onder in 4 grote onderdelen:

  1. ICT vaardigheden

  2. Veilige en duurzame digitale infrastructuur voor iedereen (bijvoorbeeld betere 5G beschikbaarheid)

  3. Digitale transformatie van bedrijven

  4. Digitalisering van overheidsdiensten (e-government en e-health)

Europese subsidies

Het belangrijkste subsidieprogramma voor dit thema is Digital Europe. Dit programma is uitermate geschikt om projecten rond digitale transformatie te financieren. Het geeft de mogelijkheid om digitale technologieën te verspreiden doorheen de samenleving, bijvoorbeeld via digitale innovatiehubs.

Daarnaast bestaan er nog mogelijkheden binnen:

  • EFRO Vlaanderen of één van de Interregprogramma's bieden mogelijkheden voor de digitalisering van overheidsdiensten, of om projecten op te zetten rond smart cities.

  • Het Europees Sociaal Fonds biedt mogelijkheden voor projecten om mensen de nodige opleiding te geven inzake digitalisering.

Overzicht oproepen