Support for information measures relating to the common agricultural policy (IMCAP)

Deadline

09 januari 2024

Code

IMCAP-2024-INFOME

Inleiding

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) speelt een sleutelrol in de ondersteuning van de landbouwsector en de plattelandsgebieden van de EU. Het richt zich op het waarborgen van een duurzame landbouw met betrekking tot economische, sociale en milieuaspecten. In het kader van de Europese Green Deal heeft de Commissie een "van boer tot bord"-strategie, een biodiversiteitsstrategie en het actieplan voor biologische landbouw aangenomen, die allemaal betrekking hebben op kwesties die relevant zijn voor de landbouw en plattelandsgebieden.

Deze oproep is gericht op voorlichtings- en communicatiemaatregelen voor een groot publiek om burgers te informeren over het GLB (inclusief de nationale strategische plannen voor het GLB).

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 4 000 000

Doelstellingen

De algemene doelstelling van de oproep is alle burgers, zowel landbouwers als niet-landbouwers, bewust te maken van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in de EU en informatie te verspreiden over het GLB, inclusief de nationale strategische plannen voor het GLB (d.w.z. het beleid en de voordelen ervan voor de burgers van de EU).

De voorlichtingsacties moeten één of meer activiteiten omvatten die een aanzienlijk aantal burgers bereikt, zoals:

  • productie en distributie/uitzending van gedrukt, multimedia- of audiovisueel materiaal;

  • web- en sociale media-activiteiten die een aanzienlijk aantal burgers bereiken

  • media-evenementen;

  • conferenties, seminaries en workshops waarmee een aanzienlijk aantal burgers wordt bereikt; en

  • studies over kwesties die verband houden met het GLB (indien nodig ter ondersteuning van de uitvoering van de voorlichtingsacties).

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal.

Heb je vragen over deze oproep, neem dan contact op via agri.grants@ec.europa.eu