Social innovation call for proposals: actions to develop impact performance intelligence services for the social impact investing market actors

Deadline

04 juli 2024

Code

ESF-2024-SOC-IMP

Inleiding

Deze projectoproep zet in op de bevordering van goed geïnformeerde en betere investeringsbeslissingen, grotere markttransparantie en benchmarking van prestaties, met als doel de bevordering van investeringen in entiteiten met een sociaal doel (sociale ondernemingen, sociale start-ups, impactbedrijven, enz.

Deze oproep beantwoordt dus aan de behoeften van veel marktspelers, die een toenemende vraag naar gegevens vertonen, waarop de huidige publieke en private initiatieven onvoldoende inspelen.

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 4 500 000.

Doelstellingen

Het doel van de oproep is het bevorderen van de levering van verbeterde datacapaciteitdiensten en impactmanagementtools en -praktijken aan organisaties met een sociaal doel (zoals - maar niet beperkt tot - sociale ondernemingen, organisaties in de sociale economie, sociale start-ups, impactbedrijven) om hun vermogen om te investeren in sociale impact te vergroten.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal.

Europees Sociaal Fonds+ - ESF+

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds

 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)

 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)

 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Goed om weten 

 • Projecttype

Werkingskosten

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Cofinanciering

tbc

 • Maximale duur

tbc

 • Aanvraagprocedure

 • voor het gedeelte in direct beheer bij de EU: via de Europese funding & tender opportunities website;

 • Departement Werk en Economie coördineert de besteding van het geld uit het ESF+ in Vlaanderen (dus de gelden die niet in direct beheer bij de EU zijn). Eerste oproep wordt verwacht begin 2023. Meer info volgt.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1057 inzake de oprichting van het Europees Sociaal Fonds+

Doelstellingen

Het ESF+ richt zich op de verbetering van werkgelegenheid en het bieden van eerlijkere kansen aan gemarginaliseerde groepen. Doelstellingen van ESF+ zijn het verbeteren van werkgelegenheid, het bereiken van een rechtvaardige sociale bescherming en een beroepsbevolking die goed opgeleid en veerkrachtig is. Daarnaast focust het op het bereiken van een inclusieve samenleving zonder armoede en met sociale rechten voor alle inwoners.

Meer informatie volgt

Begunstigden

 • Individuele
 • Internationale Organisaties
 • Kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheid
 • Ngo
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen,
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteit

Thema's

 • Werk en sociale zaken

Info & contact

Naar Programma pagina