Single Market Programme: Transitioning to a more sustainable and resilient ecosystem – empowering tourism SMEs

Deadline

21 februari 2024

Code

Transitioning to a more sustainable and resilient ecosystem – empowering tourism SMEs

Inleiding

Deze oproep heeft tot doel KMO's uit te rusten en in staat te stellen over te stappen op meer een duurzame en veerkrachtigere werking.

Dit moet bijdragen aan de overgang van het Europese ecosysteem voor toerisme door directe en indirecte financiële of adviessteun te verlenen, onder meer via consortia van organisaties van belanghebbenden in het toerisme, aan kmo-bedrijven, waaronder starters en ondernemers, die innovatieve concepten en projecten willen ontwikkelen die bijdragen aan de overgang van het toerisme in de EU.

De activiteit richt zich op

  • Directe ondersteuning van innovatieve projecten die door derden, bijvoorbeeld kleine en middelgrote ondernemingen, worden ingediend,

  • Technische ondersteuning, advies en capaciteitsopbouw voor een zo groot mogelijk aantal kmo-bedrijven op basis van hun behoeften, waarbij wordt gestreefd naar een brede geografische dekking,

  • het verzamelen van best practices voor beleidsmakers.

Doelstellingen

  1. Meer veerkracht en concurrentiekracht voor kmo's actief in de toeristische sector door betere toepassing van duurzaamheidsprincipes, toegankelijkheidsvraagstukken, innovatie en digitalisering (d.w.z. gebruik van nieuwe technologieën, vergroening, gegevens) en door een grotere footprint tracking-capaciteit;

  2. Nieuwe bedrijfsmodellen in toerisme die voortbouwen op digitalisering, nieuwe technologieën, duurzaamheid, toegankelijkheid, diensten voor alle soorten klanten, circulariteit, betrokkenheid van lokale gemeenschappen en langetermijnbezoekers;

  3. Betere samenwerking langs de toeristische waardeketen

  4. Betere transnationale en grensoverschrijdende samenwerking, kennisoverdracht en peer learning;

  5. Ondersteunen van ecosysteemtoerisme na de schokken veroorzaakt door COVID-19 en Russische militaire agressie in Oekraïne door het ontwikkelen en aanbieden van beste praktijken voor herstelinvesteringen met langetermijneffecten voor groene en digitale transitie.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal.