PPPA - Proefproject: Bevordering van energietransitie in de visserijsector (demonstratie van een vissersvaartuig)

Deadline

11 juni 2024

Code

PPPA-2024-FISHVESSELDEMO

Inleiding

Deze oproep heeft tot doel de retrofit van een zeevissersvaartuig te ondersteunen om de haalbaarheid aan te tonen van het gebruik van alternatieve aandrijvingstechnologie(ën) en andere oplossingen om de energie- en emissieprestaties van het vaartuig te verbeteren, en om hiaten in de informatie en kennis over het potentieel en de compatibiliteit van technologieën voor de visserijsector op te vullen.

De activiteiten kunnen bestaan uit haalbaarheidsstudies, tests, retrofit, proefvaarten, beoordeling van de resultaten en communicatie over en promotie van de gedemonstreerde oplossingen.

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 2 200 000.

Doelstellingen

  • Het ontwikkelen en demonstreren van levensvatbare oplossingen voor vissersschepen die de energieprestaties verbeteren, met inbegrip van het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) en de kosten.

  • Vergroten van de kennis over de uitdagingen, voordelen en gevolgen (ook op economisch en milieugebied en voor de gezondheid en veiligheid van de vissers) van verschillende technologieën om de energie- en emissieprestaties van vissersvaartuigen te verbeteren.

  • Het inzicht vergroten in de mogelijkheden om bestaande technologieën aan te passen aan de visserijsector.

  • Vergroten van het bewustzijn en verbreden van de mogelijkheden voor vissers om energie-efficiënter te worden en de energietransitie van vissersvaartuigen in gang te zetten.

Verwachte langetermijneffecten zijn onder andere:

  • Verbetering van de veerkracht en economische levensvatbaarheid van de vissersvloot van de EU.

  • Een beter begrip van de technische, sociale, wettelijke, regelgevende en beleidsmatige belemmeringen voor de energietransitie in de visserij.

  • Vermindering van het brandstofverbruik en de uitstoot van broeikasgassen door vissersvaartuigen en verbetering van de energie-efficiëntie van hun activiteiten.

  • Versnelde invoering van nieuwe technologieën in de visserij om de energietransitie te bevorderen.

  • Verbetering van het ondernemingsklimaat en bewustmaking van investeerders.

Begunstigden

De voorstellen moeten worden ingediend door een consortium van ten minste twee aanvragers uit ten minste twee lidstaten, dat voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Ten minste één partner uit de visserijsector (bijv. commerciële visser, visserijvereniging, producentenorganisatie)

De deelname van andere relevante entiteiten wordt aangemoedigd, bijv. havenautoriteiten, NGO's, door de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling (CLLD), fabrikanten van scheepsonderdelen, onderzoekscentra, KMO's, technologie en andere leveranciers en ontwikkelaars van waardeketens,

Info & contact

Alle informatie over deze PPPA-oproep vind je op het Funding and Tenders portal.