Leadergebieden provincie Limburg: nieuwe oproepen

Deadline

15 oktober 2024

Inleiding

LEADER is het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbij lokale gemeenschappen zelf aan zet zijn om de lokale noden, relevante ontwikkelingen en gewenste acties te formuleren.

LEADER-steun kan enkel gegeven worden in een LEADER-gebied. De LEADER-gebieden kunnen met die LEADER-steun acties rond plattelandsontwikkeling uitvoeren. Daarbij staat werken aan innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en -afzet, biodiversiteit, landschapskwaliteit en leefbare en levendige dorpen centraal.  

Voor de periode 2023-2027 werden er in Vlaanderen 15 regio's erkend als LEADER-gebied. In de Provincie Limburg
zijn dit: Haspengouw Zuidoost, Haspengouw Zuidwest en Kempen, Maasland

Budget

Het totale budget voor LEADER 2023-2027 in Vlaanderen is 50,5 miljoen euro. Dat budget komt zowel van Europa, van Vlaanderen en van de Vlaamse provincies.

max. 65% (steunbedrag per project varieert per oproep en LEADER-gebied)

Doelstellingen

LEADER-projecten moeten voldoen aan de 7 LEADER-kenmerken:

 • Bottom-up;

 • Innovatief;

 • Multisectoraal en geïntegreerd;

 • Gebiedsgericht;

 • Beoordeeld en begeleid door Publiek-Privaat partnerschap (Plaatselijke Groep);

 • Netwerk;

 • Samenwerking.

Bovendien moeten ze kaderen in één van de 3 thema's waar elk LEADER-gebied rond werkt. Deze drie thema’s zijn verder gebiedsgericht ingevuld in de verschillende Lokale Ontwikkelingsstrategieën: 

 • Innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en -afzet, en valorisatie van biomassaresten

 • Leefbare en levendige dorpen

 • Biodiversiteit en landschapskwaliteit

Begunstigden

Zowel lokale overheden, vzw's, feitelijke verenigingen, vennootschappen, stichtingen alsook natuurlijke personen komen in aanmerking voor het indienen van een LEADER-project. Hierbij is samenwerking cruciaal.

De mogelijke promotoren variëren wel per LEADER gebied. Niet in alle LEADER-gebieden kunnen ondernemingen deelnemen aan de oproepen.

Info & contact

In deze voor de 4 Leadergebieden in provincie Limburg kunnen projecten worden ingediend tot 15 oktober 2024 (12u).

Leader 2023-2027 - subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling

Inleiding

LEADER is het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbij lokale gemeenschappen zelf aan zet zijn om de lokale noden, relevante ontwikkelingen en gewenste acties te formuleren.

LEADER-steun kan enkel gegeven worden in een LEADER-gebied. De LEADER-gebieden kunnen met die LEADER-steun acties rond plattelandsontwikkeling uitvoeren. Daarbij staat werken aan innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en -afzet, biodiversiteit, landschapskwaliteit en leefbare en levendige dorpen centraal.  

Voor de periode 2023-2027 werden er in Vlaanderen 15 regio's erkend als LEADER-gebied.

​Voor de periode 2023-2027 zijn er 15 LEADER-gebieden:

 • ​Westhoek

 • Noord-West-Vlaanderen

 • Midden-West-Vlaanderen

 • Meetjesland – Leievallei

 • Vlaamse Ardennen tot Dender

 • Waasland

 • Pajottenland+

 • Hageland+

 • MarkAante Kempen+

 • Kempen Oost

 • Kempen Zuid

 • Kempen

 • Maasland

 • Haspengouw Zuidoost

 • Haspengouw Zuidwest​​

Doelstellingen

LEADER-projecten moeten voldoen aan de 7 LEADER-kenmerken:

 • Bottom-up;

 • Innovatief;

 • Multisectoraal en geïntegreerd;

 • Gebiedsgericht;

 • Beoordeeld en begeleid door Publiek-Privaat partnerschap (Plaatselijke Groep);

 • Netwerk;

 • Samenwerking.

Bovendien moeten ze kaderen in één van de 3 thema's waar elk LEADER-gebied rond werkt. Deze drie thema’s zijn verder gebiedsgericht ingevuld in de verschillende Lokale Ontwikkelingsstrategieën: 

 • Innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en -afzet, en valorisatie van biomassaresten

 • Leefbare en levendige dorpen

 • Biodiversiteit en landschapskwaliteit

Budget

Het totale budget voor LEADER 2023-2027 in Vlaanderen is 50,5 miljoen euro. Dat budget komt zowel van Europa, van Vlaanderen en van de Vlaamse provincies. Cofinanciering kan tussen 65% en 100% bedragen afhankelijk van de maatregel.

Begunstigden

Zowel lokale overheden, vzw's, feitelijke verenigingen, vennootschappen, stichtingen alsook natuurlijke personen komen in aanmerking voor het indienen van een LEADER-project. Hierbij is samenwerking cruciaal.

De mogelijke promotoren variëren wel per LEADER gebied. Niet in alle LEADER-gebieden kunnen ondernemingen deelnemen aan de oproepen.

 • Kmo's
 • Internationale Organisaties
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheid
 • Ngo
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen,
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteit

Info & contact

Vlaams Ruraal Netwerk

 

vlaamsruraalnetwerk@vlaanderen.be

02 552 77 17

Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking, Versterken omgevingskwaliteit door investeringen

Nadine Vantomme

Nadine.Vantomme@vlm.be

T 02 543 69 67

LEADER, Plattelandsontwikkeling door samenwerking met de stedelijke omgeving

Wouter Peeters

Wouter.Peeters@vlm.be

02 543 69 72

LEADER in Oost-Vlaanderen

Plattelandsloket

platteland@oost-vlaanderen.be

09 267 86 71

Provincie Vlaams-Brabant

Eva Roeykens

platteland@vlaamsbrabant.be

016 26 74 11

Provincie Limburg

 

landbouwenplatteland@limburg.be

0 11 23 74 47

Provincie Antwerpen

Tinne Van Looy

Tinne.Vanlooy@provincieantwerpen.be

0473 87 18 11

Provincie Oost-Vlaanderen

Plattelandsloket

platteland@oost-vlaanderen.be

09 267 86 70 / 09 267 86 71

Provincie West-Vlaanderen

Plattelandsloket

nele.zwaenepoel@west-vlaanderen.be

050 40 35 47/  050 40 33 92

Naar Programma pagina