Interreg Maas-Rijn: oproep 2

Deadline

26 april 2024

Inleiding

Het Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE) programma opent op 6 maart 2024 een nieuwe projectoproep. De tweede projectoproep heeft betrekking op een breed scala aan onderwerpen en staat open voor initiatieven die één van de volgende onderwerpen samen met een grensoverschrijdend team aanpakken:

 • Industriële transitie;

 • Groene transformatie;

 • Gezondere burgers;

 • Toerisme in een hoogwaardige regio;

 • Leven en werken zonder grenzen.

Budget

Het programma heeft een budget van 55,6 miljoen euro beschikbaar voor deze projectoproep. Het EU-financieringspercentage is 50%. Verdere regionale cofinanciering kan worden aangevraagd bij de programmapartners.

Doelstellingen

De financiering is bedoeld voor projecten die een positief effect hebben op de bovengenoemde thematische gebieden. Om voor deze financiering in aanmerking te komen, moeten de initiatieven een meerwaarde bieden voor de hele grensregio en bestaan uit een partnerschap tussen ten minste twee van de drie programmalanden.

Begunstigden

Zowel organisaties uit de private sector als overheidsorganisaties die grensoverschrijdend willen samenwerken, kunnen een aanvraag indienen voor deze oproep tot het indienen van voorstellen. Met name kleine en middelgrote ondernemingen worden ook vriendelijk uitgenodigd om een aanvraag in te dienen.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op de website van het programma Interreg Maas-Rijn.

Je kan ook terecht bij de contactpunten voor Interreg:

Europese Territoriale Samenwerking - Interreg

Inleiding

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Vlaanderen neemt via twee kanalen deel aan het EFRO:

 • Via het beheer van een Vlaams EFRO-programma ‘Investeren in Groei en Werkgelegenheid’ 

 • Via medebeheer en participatie in negen internationale EFRO-programma’s voor ‘Europese Territoriale Samenwerking’

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Goed om weten 

 • Projecttype

focus op demo, versnelde uitrol, disseminatie

 • Europese partners nodig?

Ja 

 • Aanvraagprocedure

Op de website van het betreffende Interregprogramma worden oproepen gepubliceerd. Die meeste Interreg-programma's hanteren een gefaseerde 2-staps aanvraagprocedure: eerst wordt een verkort projectidee gevraagd. Bij goedkeuring van deze eerste stap kan een volledige aanvraag worden uitgewerkt en ingediend. Soms bestaat ook de mogelijkheid tot het indienen van een volledig voorstel, in plaats van een gefaseerde aanvraagprocedure.

Doelstellingen

Interreg heeft als hoofddoel de bevordering van de samenwerking tussen de lidstaten binnen de Unie en tussen lidstaten en respectievelijk aangrenzende derde landen, partnerlanden, andere gebieden of landen en gebieden overzee.

Europese territoriale samenwerking, beter bekend als Interreg, is één van de twee doelstellingen van het cohesiebeleid van de Europese Unie. Interreg biedt een kader voor de uitvoering van gezamenlijke acties en beleidsuitwisselingen tussen nationale, regionale en lokale actoren uit verschillende lidstaten. De overkoepelende doelstelling van de Interreg is het bevorderen van een harmonieuze economische, sociale en territoriale ontwikkeling van de Unie als geheel.

De doelstelling Interreg is onderverdeeld in vier eigen programma’s, te weten:

 • Interreg A: Grensoverschrijdende samenwerking tussen naburige regio’s ter bevordering van regionale ontwikkeling tussen aan elkaar grenzende regio’s aan land- en zeegrenzen;

 • Interreg B: Transnationale samenwerking over grotere gebieden en maritieme gebieden;

 • Interreg C: Interregionale samenwerking ter behoeve van het cohesiebeleid, en;

 • Interreg D: Samenwerking tussen ultraperifere gebieden onderling of met derde landen of landen en gebieden overzee, of organisaties voor regionale integratie en samenwerking ter bevordering van hun regionale integratie en een harmonieuze ontwikkeling in hun nabuurschap

De programma’s kenmerken zich door de omvang van het samenwerkingsgebied, de in aanmerking komende regio’s en de doelstellingen.

Begunstigden

 • Internationale Organisaties
 • Kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheid
 • Ngo
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen,
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteit

Thema's

 • Energie en klimaat
 • Milieu
 • Onderwijs, jeugd, cultuur en sport
 • Cultuur en media
 • Regionaal beleid en vervoer
 • Cohesiebeleid
 • Werk en sociale zaken

Info & contact

Vlaams contactpunt

 

Agentschap Ondernemen - Entiteit Europa Economie

 

economie.europa@vlaanderen.be

02 553 38 63

Grensregio Vlaanderen-Nederland

Maxime Huysentruyt

maxime.huysentruyt@grnsregio.eu

 

Euregio Maas-Rijn

In afwachting van vervanging

economie.europa@vlaanderen.be

 

Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen

Sandra Vandewiele

sandra.vandewiele@vlaio.be

02 553 37 29

Noordzee Regio

Sandra Vandewiele

sandra.vandewiele@vlaio.be

02 553 37 29

Noordwest-Europa

Matthias Verhegge

matthias.verhegge@vlaio.be

02 553 37 29

Interreg Europa

Philippe Rousseau

philippe.rousseau@vlaio.be

02 553 37 07

INTERACT

Programmasecretariaat

ip.viborg@interact-eu.net

 

Provinciale contactpunten

De Interreg-programma's hebben ook  contactpersonen die verankerd zijn binnen de Vlaamse provincies. Deze provinciale contactpersonen kunnen je zeer gericht adviseren en begeleiden bij het uitwerken van je projectaanvraag. Een overzicht van deze contactpersonen vind je op blad 2 van deze pagina

Naar Programma pagina