ESF+ (centrale oproep): Actions to boost the development of finance markets for social enterprises

Deadline

14 maart 2024

Code

ESF-2023-SUPPLY-DEMAND

Inleiding

Sociale ondernemingen spelen een belangrijke rol bij de implementatie van veel van de principes van de Europese Pijler van Sociale Rechten. Ze spelen in het bijzonder een sleutelrol bij het realiseren van de volgende principes van de Europese Pijler van Sociale Rechten ('EPSR'): 3. Gelijke kansen, 4. Actieve steun voor werkgelegenheid, 5. Veilige en flexibele werkgelegenheid, 11. Kinderopvang en steun voor kinderen 12. Kinderopvang en ondersteuning van kinderen, 17. 18. Inclusie van mensen met een handicap Langdurige zorg en 20. Toegang tot essentiële diensten.

Het verwachte resultaat van deze oproep is de samenwerking tussen publieke en/of private entiteiten van elk type met als doel de toegang tot financiering voor sociale ondernemers te vergemakkelijken en de investeringsbereidheid van sociale ondernemingen te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat sociale ondernemingen in staat zijn terugbetaalbare financiering aan te nemen.

Budget

Beschikbaar budget: 3 400 000 EUR (indicatief aantal projecten: 8-10)

Projectbudgetten (maximaal subsidiebedrag): naar verwachting tussen 300 000 en 400 000 EUR per project.

Doelstellingen

Het doel van de oproep is bij te dragen tot de ontwikkeling van haalbare, geschikte en betrouwbare regelingen of fondsen die financiering verstrekken aan sociale ondernemingen, alsook van ondersteunende structuren die bedrijfsontwikkelingsdiensten en netwerkfaciliteiten verstrekken om de investeringsbereidheid van sociale ondernemingen te verbeteren. Het doel van de oproep is ook het identificeren, ontwikkelen, bevorderen en verspreiden van goede praktijken in het ondersteunen van sociale ondernemingen bij het verkrijgen van toegang tot financiering.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal.

Europees Sociaal Fonds+ - ESF+

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds

 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)

 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)

 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Goed om weten 

 • Projecttype

Werkingskosten

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Cofinanciering

tbc

 • Maximale duur

tbc

 • Aanvraagprocedure

 • voor het gedeelte in direct beheer bij de EU: via de Europese funding & tender opportunities website;

 • Departement Werk en Economie coördineert de besteding van het geld uit het ESF+ in Vlaanderen (dus de gelden die niet in direct beheer bij de EU zijn). Eerste oproep wordt verwacht begin 2023. Meer info volgt.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1057 inzake de oprichting van het Europees Sociaal Fonds+

Doelstellingen

Het ESF+ richt zich op de verbetering van werkgelegenheid en het bieden van eerlijkere kansen aan gemarginaliseerde groepen. Doelstellingen van ESF+ zijn het verbeteren van werkgelegenheid, het bereiken van een rechtvaardige sociale bescherming en een beroepsbevolking die goed opgeleid en veerkrachtig is. Daarnaast focust het op het bereiken van een inclusieve samenleving zonder armoede en met sociale rechten voor alle inwoners.

Meer informatie volgt

Begunstigden

 • Individuele
 • Internationale Organisaties
 • Kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheid
 • Ngo
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen,
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteit

Thema's

 • Werk en sociale zaken

Info & contact

Naar Programma pagina