EFRO Vlaanderen: Bevorderen van klimaatadaptatie GTI West-Vlaanderen - Weerbare Westhoek februari 2024

Deadline

15 maart 2024

Inleiding

Deze oproep in EFRO (GTI West-Vlaanderen) past binnen het thema ‘Duurzaam Vlaanderen’ en richt zich op projecten die inzetten op het bevorderen van klimaatadaptatie. (de startnota GTI West-Vlaanderen vind je terug onderaan deze pagina).  

Budget

€ 15.000.000 (€ 5.000.000 EFRO + € 10.000.000 Fonds Innoveren en Ondernemen

Begunstigden

De Vlaamse waterloopbeheerders. Concreet zijn dit De Vlaamse Waterweg, Departement MOW, MDK, VMM, AWV (baangrachten), provincie, gemeentes, polder of watering.

Info & contact

Alle informatie vind je op de website van VLAIO-EFRO Vlaanderen

Contactpunt EFRO provincie West-Vlaanderen:

Doortje Van Hove

050 40 32 93 of 0492 73 10 10

doortje.vanhove@west-vlaanderen.be

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Vlaanderen - EFRO Vlaanderen

Inleiding

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Vlaanderen neemt via twee kanalen deel aan het EFRO:

 • via het beheer van een Vlaams EFRO-programma ‘Investeren in Groei en Werkgelegenheid’, kortweg EFRO Vlaanderen

 • via medebeheer en participatie in negen internationale EFRO-programma’s voor ‘Europese Territoriale Samenwerking’ (Interreg)

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen.

Goed om weten

 • Projecttype

focus op investering, beperkt werking: activiteiten voor toegepast onderzoek en innovatie; investeringen in toegang tot diensten; apparatuur, software en immateriële activa, netwerken, samenwerking, uitwisseling van ervaringen en activiteiten waarbij innovatieclusters betrokken zijn, onder meer tussen bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheidsinstanties; informatie, communicatie en studies.

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Cofinanciering

max. 40% (meer ontwikkelde regio), max. 60% (transitieregio Limburg)

 • Aanvraagprocedure

Projecten worden ingediend via de EFRO-applicatie (e-loket)

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening 2021/1058 inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds

Doelstellingen

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) draagt bij aan het wegnemen van regionale verschillen in de Europese Unie en het verkleinen van de achterstand van minder ontwikkelde regio’s. Dit doet het fonds door het bevorderen van innovatie en slimme economische transformatie: de digitale transitie en de transitie naar een koolstofneutrale economie. Ook heeft EFRO als doel het vergroten van de mobiliteit binnen Europa en een socialer en inclusiever Europa.

Thema's

 • Ondernemingsbeleid
 • Energie en klimaat
 • Hernieuwbare energie
 • Milieu
 • Circulaire economie
 • Cohesiebeleid
 • Regionaal beleid en vervoer

Info & contact

 • Website fonds

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

 • Vlaams contactpunt

EFRO beheersautoriteit en centraal programmasecretariaat

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Entiteit EFRO
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35, bus 12
1030 Brussel
economie.europa@vlaanderen.be

T 02 553 38 63

Beleidsdoelstelling 1: ‘Slim Vlaanderen’:

erik.degendt@vlaio.be (T 02 553 37 22), jens.meulemans@vlaio.be (T 0477 82 05 45), , frederik.maertens@vlaio.be (T 02 553 38 37)

Beleidsdoelstelling 2: ‘Duurzaam Vlaanderen’:

stefaan.pennewaert@vlaio.be (T 02 553 37 25), philippe.rousseau@vlaio.be (T 02 553 37 07)

 • Provinciale en stedelijke contactpunten

Antwerpen

Anneke Van den aker

Anneke.vandenaker@provincieantwerpen.be

03 240 66 03

Oost-Vlaanderen

Hannah Decavel

hannah.decavel@oost-vlaanderen.be

09 267 86 37

Vlaams-Brabant

Nico Janssen

 nico.janssen@vlaamsbrabant.be

016 26 74 12

Limburg

Frank Sioen

frank.sioen@limburg.be

011 23 74 32

West-Vlaanderen

Doortje Van Hove

doortje.vanhove@west-vlaanderen.be

 050 40 32 93

Stedelijk contactpunt EFRO - Antwerpen

Wim Blommaart

wim.blommaart@stad.antwerpen.be

03 338 61 28

Stedelijk contactpunt EFRO - Gent

Heidi Tency

heidi.tency@stad.gent.

 0485 31 65 11

Naar Programma pagina