AGRIP: projectoproep simple programmes 2024 – Promotion of agricultural products

Deadline

14 mei 2024

Code

AGRIP-SIMPLE-2024

Inleiding

Wil je voedsel uit de EU wereldwijd verkopen, promoten en exporteren? De Europese Commissie lanceert deze oproep voor "Voorlichtings- en afzet bevorderingsacties voor landbouwproducten"

De oproep heeft betrekking op de volgende onderwerpen in de interne markt:

 • AGRIP-SIMPLE-2024-IM-EU QS

 • AGRIP-SIMPLE-2024-IM-BIOLOGISCH

 • AGRIP-SIMPLE-2024-IM-DUURZAAM

 • AGRIP-SIMPLE-2024-IM-VERS FRUIT EN VERSE GROENTEN

 • AGRIP-SIMPLE-2024-IM-KENMERKEN

En de volgende onderwerpen in derde landen:

 • AGRIP-SIMPLE-2024-TC-AZIË

 • AGRIP-SIMPLE-2024-TC-AMERIKA

 • AGRIP-SIMPLE-2024-TC-ANDERE

Budget

Indicatief beschikbaar budget voor deze oproep is EUR 87 000 000.

Doelstellingen

De algemene doelstelling van het AGRIP-programma is het verbeteren van het concurrentievermogen van de landbouwsector in de EU.

De specifieke doelstellingen, waar ook deze projectoproep op inzet zijn:

(a) het vergroten van het bewustzijn van de verdiensten van landbouwproducten uit de EU en van de hoge normen die van toepassing zijn op de productiemethoden in de EU

(b) het vergroten van het concurrentievermogen en de consumptie van landbouwproducten en bepaalde voedingsmiddelen te vergroten en de zichtbaarheid ervan zowel binnen als buiten de EU te verbeteren

(c) de bekendheid en erkenning van EU-kwaliteitsregelingen vergroten

(d) het vergroten van het marktaandeel van landbouwproducten en bepaalde levensmiddelen uit de EU

d) het marktaandeel van EU-landbouwproducten en bepaalde voedingsmiddelen vergroten, met bijzondere aandacht voor de markten in derde landen die met het grootste groeipotentieel

(e) het herstellen van normale marktomstandigheden in geval van ernstige marktverstoringen, verlies van vertrouwen bij de consument of andere specifieke problemen.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Promotion of Agricultural Products (AGRIP)

Inleiding

Het algemene doel van dit programma is het beleid ter bevordering van de afzet van landbouwproducten en het concurrentievermogen van de landbouwsector van de Unie te vergroten.

Doelstellingen

Het EU-beleid inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten heeft tot doel nieuwe markten te helpen ontsluiten. Onder het motto "Enjoy, it's from Europe" wil het landbouworganisaties helpen EU-landbouwproducten op de internationale markten te promoten en consumenten bewuster te maken van de inspanningen die Europese landbouwers leveren om kwaliteitsproducten te leveren.

Budget

De Europese Commissie trekt in 2022 185,9 miljoen euro uit voor de financiering van afzetbevorderingsacties voor agrovoedingsproducten uit de EU in binnen- en buitenland.

Elk jaar worden twee oproepen tot het indienen van voorstellen gepubliceerd voor de SIMPLE- en MULTI-programma's. Begunstigden kunnen tot 80% EU-financiering ontvangen voor hun afzetbevorderingscampagnes op de binnenmarkt of in derde landen.

Begunstigden

 • Internationale Organisaties
 • Koepelorganisaties
 • Regionale of bovenlokale overheden

Thema's

 • Plattelandsbeleid
 • Regionaal beleid en vervoer

Info & contact

Meer informatie vind je op de website van het Europees programma AGRIP.

Naar Programma pagina