Resultaten Europese verkiezingen 2024

10 juni 2024 - door Tina Rubbrecht

De Vlaamse kiezer heeft gesproken, ook in Europa. Wie zijn de Vlaamse verkozenen voor het nieuwe Europees Parlement? Hoe ziet de nieuwe samenstelling van het Europees Parlement eruit? En wat zijn de volgende stappen? Lees het hieronder. 

Uitslagen Europese verkiezingen in België

Er zijn 22 Belgen (13 Vlaamse, 8 Franstalige en 1 Duitstalige) in het Europees Parlement verkozen. Op VRT NWS zie je hoe de Belgische partijen in Europa scoorden.

De zetelverdeling ziet er als volgt uit: 

De 13 Vlaamse verkozenen zijn (o.b.v. het aantal voorkeursstemmen):

 • Tom Vandendriessche (Vlaams Belang) : 318.151

 • Johan Van Overtveldt (N-VA): 213.609

 • Wouter Beke (cd&v): 146.745

 • Bruno Tobback (Vooruit): 109.294

 • Kathleen Van Brempt (Vooruit): 105.972 

 • Sara Matthieu (Groen) : 88.757

 • Assita Kanko (N-VA): 76.943

 • Rudi Kennes (PVDA): 72.434

 • Gerolf Annemans (Vlaams Belang): 71.726 

 • Hilde Vautmans (Open Vld): 71.557

 • Barbara Bonte (Vlaams Belang): 69.077

 • Kris Van Dijck (N-VA): 58.093

 • Liesbet Sommen (cd&v): 48.512

De 8 Franstalige verkozenen zijn:

 • Sophie Wilmès (MR): 543.821 

 • Elio Di Rupo (PS): 181.797

 • Marc Botenga (PTB): 87.263

 • Olivier Chastel (MR): 72.761

 • Yvan Verougstraete (Les Engagés): 63.530

 • Saskia Bricmont (Ecolo): 53.192

 • Benoît Cassart (MR): 48.365

 • Estelle Ceulemans (PS): 45.260

Er is ook één verkozen vertegenwoordiger voor de Duitstalige gemeenschap in België:

 • Pascal Arimont (Les Engagés): 11.035

Lees hier het volledige rapport van KUL over de verkiezing van de Belgische Europarlementsleden.

Hoe werd er in andere Europese landen gestemd? 

De verkiezingsuitslagen van alle lidstaten kan je op de website van het Europees Parlement bekijken. De globale tendens?

Europa schuift op naar rechts, maar het is eigenlijk zoals in Vlaanderen, waar de centrumpartijen toch beter standhouden dan gepeild. In sommige landen scoort uiterst rechts heel goed, maar de globale winst is minder groot dan gedacht. 
- Professor Europese Politiek Hendrik Vos (UGent) analyseert de uitslagen van de Europese verkiezingen

De grote winnaars en verliezers? Politico, VRT NWS en De Tijd maakten er een analyse van. Ook Steven Van Hecke, hoogleraar Europese politiek aan de KU Leuven, trekt vijf lessen uit de Europese stembusslag.

Zetelverdeling Europese fracties

NI staat voor de niet-ingeschreven leden (maken geen deel uit van een fractie).

Hierboven vind je de voorlopige zetelverdeling van de 7 huidige Europese fracties. De verkozen Parlementsleden uit de 27 lidstaten verenigen zich in Europese fracties naar politieke voorkeur/ideologie in plaats van nationaliteit. Omdat de Parlementsleden nog kunnen verschuiven van fractie en ook nieuwe partijen op zoek gaan naar een fractie, kan de grootte en de volgorde van de fracties er binnenkort anders uitzien.

Top 3 Europese fracties (o.b.v. het aantal zetels):

 • EVP (christendemocraten en conservatieven, cd&v): 190

 • S&D (sociaaldemocraten, Vooruit): 136

 • Renew Europe ( liberalen, Open Vld): 80

Christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen behouden zo hun meerderheid met 406 van de 720 zetels.

Volgende stappen

Op 17 juni komen de Europese regeringsleiders samen tijdens een informele bijeenkomst over de verdeling van de Europese topjobs. Tijdens de Europese Raad op 27 en 28 juni zullen zij naar verwachting de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie voordragen (traditioneel de kandidaat-Commissievoorzitter van de grootste partij). Daar zal ook de Strategische EU-Agenda, de leidraad voor de nieuwe Commissie, voorgesteld worden. Daarna moet ook het Europees Parlement, dat zijn eed aflegt op 16 juli, de Commissievoorzitter met een absolute meerderheid goedkeuren (361 van de 720 stemmen). 

De Europese Volkspartij (EVP) van de huidige voorzitter Ursula von der Leyen blijft de grootste fractie en lijkt op voldoende steun te kunnen rekenen. Het is dus afwachten of de uiteindelijke fracties in het Europees Parlement haar voorzitterschap goedkeuren. De 26 andere Europese commissarissen (1 per lidstaat) worden na de zomer aangesteld. Normaal volgt in oktober de officiële aanstelling van de volledige Europese Commissie en start het nieuwe mandaat op 1 november (als er geen vertraging is). VLEVA houdt je op de hoogte van alle ontwikkelingen. 

Wil je meer weten over wanneer en hoe het nieuwe Europees Parlement, de Europese Commissie en hun voorzitters worden aangesteld? Raadpleeg de tijdslijnen in onze VLEVA Verkiezingsspecial 2024

Meer info 

VLEVA houdt je binnenkort op de hoogte over de definitieve samenstelling van de Europese fracties en de parlementaire commissies van de Vlaams verkozen Europese Parlementsleden.  

Benieuwd welke parlementaire commissies er bestaan in het Europees Parlement en hoe zij te werk gaan? En wat de Europese prioriteiten van het Vlaamse middenveld voor deze legislatuur zijn? Lees het in onze VLEVA verkiezingsspecial 2024.