Maak kennis met nieuw VLEVA-lid VLAM

15 mei 2024 - door Paula Verschaeve

VLEVA mag een nieuw lid verwelkomen: VLAM - het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. 

  • Wat doet VLAM? 

  • Waarom kiezen ze voor VLEVA-lidmaatschap? 

  • Wat verwachten ze? 

  • En hoe kijken ze naar Europa? 

In deze blog stellen we ons nieuwe VLEVA-lid aan je voor. 

VLAM als bruggenbouwer  

Wat doet VLAM precies? 

In Vlaanderen heeft de landbouw, tuinbouw en visserij een belangrijke maatschappelijke en economische waarde. VLAM is dé bruggenbouwer tussen de Vlaamse overheid en het bedrijfsleven. We verzorgen al dertig jaar de promotie van Vlaamse agrovoedingsproducten naar zowel een breed publiek als naar B2B-groepen (o.a. horeca, handel, retail, hotelscholen, gezondheidsprofessionals etc.). 

VLAM is ook een kenniscentrum van waaruit wetenschappelijk correcte informatie wordt gegeven over maatschappelijk relevante thema’s - denk aan voeding, gezondheid en duurzaamheid. Zo maken we voor het binnen- en buitenland onderbouwde rapporten over markten, consumentengedrag en consumptie. Deze unieke, objectieve data helpen bedrijven te ontwikkelen, maar zijn ook beleidsondersteunend voor de Vlaamse overheid.

In het binnenland focussen we op het installeren van een gezonde voorkeur voor producten van bij ons, zodat de Vlaming dit bewust ziet als een slimme én duurzame keuze. Het doel is om de Vlaming te begeleiden naar een gezond, evenwichtig en duurzaam voedingspatroon met lokale producten, waarbij genieten centraal staat. Het platform ‘Lekker van bij ons’ blijft daarbij ons vlaggenschip. Ook voor bloemen en planten zetten we in op de lokale reflex voor Vlaamse producten. 

In het buitenland zet VLAM in op het imago van Vlaanderen als voedsel- en sierteeltregio met faam. We mikken vooral op Europa en richten onze promotie-inspanningen in de eerste plaats op onze buurlanden. VLAM heeft dan ook alle tools en kennis in huis om producten van bij ons ook buiten onze landsgrenzen te laten schitteren. 

Onze kernactiviteiten in een notendop:

  • de voorkeur en consumptie van onze binnenlandse producten bevorderen;

  • Vlaamse (export)bedrijven ondersteunen;

  • en het imago van onze Vlaamse producten versterken in zowel binnen- als buitenland.

De hand reiken naar Europese partners 

Waarom kiezen jullie voor VLEVA-lidmaatschap? En wat zijn jullie verwachtingen? 

Net als VLEVA is VLAM een verbindingspartner. Naar de toekomst toe willen we ons Europees netwerk verder uitbreiden en kijken naar mogelijkheden om onze promotie-inspanningen kracht bij te zetten. Concreet willen we Vlaanderen uitgebreider positioneren als hoogkwalitatieve, dynamische en innovatieve productieregio van voedsel en sierteeltproducten. Maar hiervoor hebben we de juiste contacten nodig. Bij VLEVA als netwerkbouwer zijn we aan het juiste adres! Ook op vlak van duurzaamheid, gezondheid en voedingsinformatie wil VLAM gelijkgezinden vinden om projecten uit te werken die de Vlaamse land- en tuinbouwsector ten goede komen. 

Dankzij ons kenniscentrum hebben we massa’s data over consumentengedrag, afzetmarkten, trends, etc. Die data willen we graag delen en valideren in Europese projecten of via events om zo inzichten uit te wisselen. Op hun beurt kunnen de Vlaamse bedrijven zich dan vraaggestuurd ontwikkelen en kan het beleid de beste keuzes maken. 

Waar kijken jullie het meest naar uit?

Als nieuw lid van VLEVA kijken we ernaar uit om nieuwe partners te leren kennen en samenwerkingsverbanden te initiëren. Dit kan bijvoorbeeld onder de vorm van Europese consortia binnen specifieke projecten. Daarnaast houdt VLEVA ons op de hoogte van nieuwe initiatieven die zich afspelen op Europees niveau binnen de agrovoedingssector en worden we nauw betrokken bij talrijke events en activiteiten. 

Welkom bij VLEVA, we kijken alvast uit naar een waardevolle en verbindende samenwerking!

Benieuwd naar meer? De visies en ambities van VLAM voor de periode 2024-2030 lees je hier

Of bezoek hun website!