Maak kennis met nieuw VLEVA-lid ACV Innovatief

15 november 2023 - door Liese Dewilde

VLEVA mag in 2023 een nieuw lid verwelkomen: ACV Innovatief vzw. We zijn ontzettend blij om hen te mogen informeren over belangrijke Europese dossiers, hun standpunten over te maken aan Vlaamse en Europese beleidsmakers en hun Europese subsidiewerking te versterken. 

Wat doet ACV Innovatief? Waarom kozen ze voor VLEVA-lidmaatschap? Wat verwachten ze? En hoe kijken ze naar Europa? In deze blog stelt ACV Innovatief zich graag aan jullie voor. 

ACV innovatief: een laboratorium voor werknemersondersteuning

ACV Innovatief is een nieuwe organisatie binnen het ACV. ACV Innovatief speelt in op maatschappelijke bekommernissen en syndicale uitdagingen en vragen van werknemers, werknemersvertegenwoordigers en de vakbond in zijn geheel. De leidraad daarvoor wordt gevormd door de congreskrachtlijnen, de standpunten en de missie en visie van het ACV.

Met ACV innovatief zetten we ideeën om in concrete acties. We doen dit via beleidsprojecten, actieonderzoek, experimenten, consulting en advisering.  Al onze activiteiten zijn hierbij mensgericht en empowerend.  Dat is het alfa en omega van vzw Innovatief waarmee  we werknemers en werknemersvertegenwoordigers in grote en kleine bedrijven en organisaties, werkzoekenden, ACV-militanten en medewerkers, ... willen ondersteunen.

Onze domeinen en thema's hierbij zijn breed en omvatten arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen, (sociale) economie, technologische en arbeidsinnovatie, werkbaar werk, werkvermogen en welzijn op het werk, onderwijs, opleiding, vorming, levenslang en levensbreed leren, milieu, klimaat, duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding, syndicaal (bewegings)werk, …

Om dit te realiseren hebben we diverse samenwerkingsverbanden lopen met (wetenschappelijke) onderzoeksinstellingen en andere projectorganisaties. We werken samen waar nuttig, nodig en mogelijk en voor zover partners de uitgangspunten en kernboodschappen van de ACV-missie delen.

Voorbeelden van projecten zijn het ontwikkelen van een ondersteuningstool voor platformwerkers, het ondersteunen van werkzoekenden en werknemers in hun transities naar en op de werkvloer in Mind the Switch of het uitwerken van het concept van opleidingsloodsen op de werkvloer in Sherpa. Bij veel van onze projecten doen we beroep op Europese subsidies.

Een open blik op ...

Als ACV innovatief willen we onze horizon breed houden en inzetten op samenwerkingen met partners in binnen- en buitenland die ons kunnen inspireren en versterken. We werken al samen met verschillende andere Europese partners in het kader van onze projecten. VLEVA biedt een interessant bijkomend kanaal van informatie en contacten rond Europese projecten naast ons syndicaal netwerk. We hopen zo nieuwe opportuniteiten en partnerschappen te kunnen ontwikkelen.

Vanuit het ACV volgen we zelf het Europese beleidsniveau rechtstreeks op en via onze vertegenwoordigers in het Europees Vakverbond, maar ook hier is informatie op maat van de regionale dimensie een welkome aanvulling. En omgekeerd kunnen we zo ook werknemersbekommernissen mee op de Vlaams-Europese radar houden.

Zo kijken we uit naar een boeiende samenwerking tussen VLEVA en ACV Innovatief!