Basisonderwijs en academies

Lokale besturen spelen een belangrijke rol wat betreft het aanbieden van een inclusief en kwalitatief onderwijs. Gelukkig biedt de Europese Unie tal van mogelijkheden voor uitwisselingen, kennisdeling, of andere projecten.

Europees beleidskader

Het Europees onderwijsbeleid is vooral gericht naar de uitwerking van de Europese onderwijsruimte. In het kader daarvan stelde de Europese Commissie in 2020 een nieuwe communicatie voor.

  1. Kwaliteit

  2. Integratie en gendergelijkheid

  3. Groene en digitale transitie

  4. Leraren en lerarentekort

  5. Samenwerking tussen universiteiten en hoge scholen

  6. Onderwijs als samenwerking tussen universiteiten en hoge scholen

Europese subsidies

  • Erasmus+ Onderwijs is het Europees programma voor onderwijs. Erasmus+ steunt (Europese) partnerschappen om deel te nemen aan onderwijsnetwerken en andere initiatieven om best practices uit te wisselen, betrokkenheid te verhogen, sociale inclusie te verhogen, etc. Ook hier staan de Europese prioriteiten inclusie, duurzaamheid en digitalisering centraal.

Ook AMIF (Fonds voor Integratie en Asiel) biedt kansen voor het het gemeentelijk basisonderwijs en/of gemeentelijke academies. Hier ligt de focus vooral op de regierol van lokale besturen in het integratiebeleid. De AMIF middelen worden vooral ingezet op het dichten van de kloof in tewerkstelling, het verbeteren van de toegang tot publieke dienstverlening en het opzetten van acties naar bepaalde subgroepen (vb. vrouwen, jongeren, …). Alle acties richten zich specifiek op de doelgroep personen zonder EU-nationaliteit (derdelanders).

Belangrijk: Het luik integratie van AMIF wordt beheerd door ESF Vlaanderen. Zij treden dus op als contactpersoon voor dit soort projecten.

Daarnaast zijn er ook mogelijkheden binnen

  • Citizens Equality and Rights Programme: Dit programma stimuleert actief Europees burgerschap: debat, reflectie en samenwerking op het gebied van herdenken, Europese integratie en geschiedenis. Daarnaast wil het programma de participatie in het Europese democratische proces stimuleren.

  • EFRO Interreg: hier ligt de focus voornamelijk op (grensoverschrijdende) opleiding en arbeidsmarktprojecten.

Overzicht oproepen