U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Workshop on The Legitimacy of EU Public Health Law and Policy

24 april 2020 09:00 – 18:00
C.2.02+2.03 Verversdijk, Bruges campus Verversdijk 16 8000 Brugge

EU-maatregelen op het gebied van de volksgezondheid zijn verre van eenduidig, het ontbreekt aan duidelijkheid en samenhang. Gezondheid wordt vaak beschouwd als een gebied van nationale kerncompetenties dat relatief beschut moet blijven tegen EU-invloed, zoals wordt geïllustreerd door de classificatie als complementaire competenties van de Unie. Toch groeit het corpus Unie-recht en -beleid op dit gebied zowel in omvang als in diepte en raakt het nu op vele gebieden: gezondheidszorgsystemen, patiënten- en professionele mobiliteit, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, voedselveiligheid, bevordering van een gezonde levensstijl. , enz.

Workshop on The Legitimacy of EU Public Health Law and Policy

Het doel van deze conferentie is de legitimiteit van EU-maatregelen op het gebied van de volksgezondheid te onderzoeken. De term legitimiteit maakt het mogelijk om verschillende dimensies van EU-volksgezondheidsacties te onderzoeken, losjes geïnspireerd door de trilogie ontwikkeld door Vivien Schmidt: input legitimiteit (wie?), Throughput legitimiteit (hoe?) en output legitimiteit (wat?). Door deze drie vragen te beantwoorden en mogelijke oplossingen te bieden voor de daaruit voortvloeiende problemen, zou het mogelijk moeten zijn de Unie een meer solide basis te bieden om haar betrokkenheid bij volksgezondheidskwesties te verdedigen. De volksgezondheid wordt hier in enge zin begrepen, waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van gezondheidsrisico's (overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten) en aspecten die verband houden met de gezondheidszorg buiten beschouwing worden gelaten.

Raadpleeg het programma hier.

Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons