U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Ministers van Volksgezondheid houden informele vergadering in Boekarest

18 april 2019 - door Maarten Libeer

Tijdens een informele vergadering in Boekarest op 14 en 15 april staken de Europese ministers van Volksgezondheid de koppen bij elkaar over:

  • Toegang tot innovatieve en dure medicijnen
  • Toepassing van de grensoverschrijdende gezondheidszorg 
  • European reference networks
Ministers van Volksgezondheid houden informele vergadering in Boekarest

Innovatieve en dure medicijnen

Een probleem van verschillende lidstaten is dat sommige medicijnen té duur zijn en dus niet toegankelijk voor de patiënten. Zo zijn sommige medicijnen die 50 jaar geleden de markt opkwamen vandaag tot 500 keer duurder. 

Ook de toegang tot medicijnen - goedgekeurd voor de Europese markt - moet sneller tot stand komen. Nu zit er een lange tijd tussen de goedkeuring, de effectieve verkoop en de beslissing om het medicijn terug te betalen. Een groot probleem bij zeldzame ziektes. 

Daarom vond het informele overleg tussen de ministers plaats. Zo gingen ze na of bepaalde acties genomen op nationaal niveau misschien ook potentieel hebben op Europees niveau.

Veel lidstaten focussen op innovatie en ondersteuning van innovatie om dit probleem aan te pakken. De Europese Commissie werkt aan een rapport over zeldzame ziektes. Dat wordt voor de zomer nog verwacht.

Italië zal een resolutie indienen bij het WHO (wereldgezondheidsorganisatie) over de transparantie van farmaceutische prijzen

Grensoverschrijdende gezondheidszorg

Sinds 2011 is er binnen de EU een richtlijn over de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende zorg. Deze richtlijn regelt de toegang tot veilige en kwaliteitsvolle gezondheidszorg wanneer patiënten naar buurlanden trekken. Ze wil de samenwerking tussen lidstaten bevorderen, met aandacht voor de nationale bevoegdheden. 

Het discussiepunt: hoe de implementatie van bovenstaande richtlijn verbeteren? De Ministers baseerden zich op de implementatieverslagen van de Commissie en het Parlement.

Want, zolang de informatie over de richtlijn niet beschikbaar is, resulteert dat in herhaalde aanvragen en onnodige administratieve procedures als gevolg van de toekenning en terugbetaling.

De grootste struikelblokken:

  • Sommige lidstaten legden de uitvoerdatum van de richtlijn te laat.
  • Burgers zijn zich nauwelijks bewust van hun algemene rechten op terugbetaling.
  • Bepaalde lidstaten worden geconfronteerd met een aantal obstakels voor grensoverschrijdende gezondheidzorg, zoals bijvoorbeeld de gerelateerde administratieve rompslomp.
  • Soms ontbreekt de informatie over patiënten of is die onvolledig.

European reference networks 

Als laatste stonden de Europese reference networks op het programma. Dat zijn virtuele netwerken van zorgverleners uit heel Europa. De bedoeling is om een discussie op gang te brengen over complexe of zeldzame ziekten waarvoor gespecialiseerde behandelingen noodzakelijk zijn. 

Deze netwerken zitten nu in de implementatiefase. De bedoeling is wel om die zo snel mogelijk operationeel te maken.

Hier lees je de communicatie van het Roemeense voorzitterschap. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons