U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Support for multi programmes – Union quality schemes OR merits of Union agricultural products

Deadline

Code

(MULTI-C-2018)

Doelstellingen

Voorstellen voor deze oproep rond EU- kwaliteitsregelingen of rond de verdiensten van landbouwproducten uit de Unie moeten betrekking hebben op een van de volgende aspecten:

1. Voor informatie- en afzetbevorderingsprogramma's gericht op het vergroten van het bewustzijn en de erkenning van EU-kwaliteitsregelingen als genoemd in artikel 5, lid 4, onder a), b) en c), van Verordening (EU) nr. 1144/2014:

Het doel is om het bewustzijn en de erkenning van EU-kwaliteitsregelingen te vergroten. Het verwachte effect is een verbetering in het concurrentievermogen, het marktaandeel en de consumptie van agro-voedselproducten van de Unie, die geregistreerd zijn onder een Uniekwaliteitsregeling. 

2. Voor informatie- en promotieprogramma's waarin de specifieke kenmerken van landbouwmethoden in de Unie onder de aandacht worden gebracht en de kenmerken van EU-landbouw- en voedselproducten en kwaliteitsregelingen als genoemd in artikel 5, lid 4, onder d), van Verordening (EU) nr. 1144/2014:

Het doel is om ten minste één van de specifieke kenmerken van landbouwproductiemethoden in de Unie te benadrukken, met name op het gebied van voedselveiligheid, traceerbaarheid, authenticiteit, etikettering, voedingswaarde- en gezondheidsaspecten, dierenwelzijn, respect voor het milieu en duurzaamheid, en de kenmerken van landbouw- en voedselproducten (specifiek in termen van kwaliteit, smaak, diversiteit of tradities). Het verwachte effect is een toename van het bewustzijn van de voordelen van de EU-landbouwproducten en het verbeteren van het concurrentievermogen, het marktaandeel en de consumptie van betrokken agrolevensmiddelenproducten van de Unie.

Budget

30,000,000 EUR

Begunstigden

Alleen organisaties uit EU-lidstaten komen in aanmerking voor deze oproep. Het voorstel mag maximaal 70 pagina's bedragen.

Info & contact

Hier leest u meer over deze call.

Voor vragen kan u bij CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu terecht.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons