U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Research Fund for Coal and Steel - Coal

Deadline

Code

RFCS-01-2018

Doelstellingen

Onderzoek en technologische ontwikkeling vormen een zeer belangrijk middel ter ondersteuning van Europese energiedoelstellingen met betrekking tot de levering van Europese steenkool en de concurrerende en milieuvriendelijke omzetting en benutting ervan. Bovendien betekent de groeiende internationale dimensie van de steenkoolmarkt en de mondiale omvang van de problemen waarmee het wordt geconfronteerd, dat de Europese Unie een leidende rol moet spelen bij het aangaan van uitdagingen op het gebied van moderne technieken, mijnveiligheid en milieubescherming op mondiaal niveau door te zorgen voor de overdracht van knowhow die nodig is voor verdere technologische vooruitgang, verbeterde arbeidsomstandigheden (gezondheid en veiligheid) en betere bescherming van het milieu.

Voorstellen die in dit kader worden ingediend, moeten betrekking hebben op een van de volgende onderzoeksdoelstellingen: 

  • Verbetering van de concurrentiepositie van steenkool uit de Gemeenschap

  • Gezondheid en veiligheid in mijnen

  • Efficiënte bescherming van het milieu en verbetering van het gebruik van kolen als schone energiebron

  • Beheer van externe afhankelijkheid van energievoorziening

Budget

Er wordt een totaal indicatief budget van 40 miljoen euro voorzien voor de Coal en Steel calls van 2018.

Begunstigden

Aanvragen kunnen worden ingediend voor de volgende activiteiten: Onderzoeksprojecten, Piloot- en demonstratieprojecten en begeleidende maatregelen. Dit soort activiteiten worden uitgelegd in sectie 2.3 van de RFCS Information Package.

 

Elke onderneming, overheidsinstantie, onderzoeksorganisatie of instelling voor hoger en middelbaar onderwijs, of een andere rechtspersoon, met inbegrip van natuurlijke personen, die op het grondgebied van een EU-lidstaat is gevestigd, kan aan het onderzoeksprogramma deelnemen en financiële bijstand aanvragen, mits zij van plan zijn een OTO-activiteit verrichten of een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een dergelijke activiteit.

 

Elke onderneming, overheidsinstantie, onderzoeksinstelling of instelling voor hoger en middelbaar onderwijs, of een andere juridische entiteit, inclusief natuurlijke personen, in kandidaat-landen heeft het recht deel te nemen zonder een financiële bijdrage in het kader van het onderzoeksprogramma te ontvangen, tenzij anders bepaald in de relevante Europese overeenkomsten en hun aanvullende protocollen en in de besluiten van de verschillende associatieraden.

 

Elke onderneming, overheidsinstantie, onderzoeksorganisatie of instelling voor hoger en middelbaar onderwijs, of een andere juridische entiteit, inclusief natuurlijke personen, uit derde landen heeft het recht deel te nemen zonder een financiële bijdrage in het kader van het onderzoeksprogramma te ontvangen, mits die deelname in het belang van de Europese Unie is.

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons