U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Preparatory action - Bottom-up Policy Development for Culture & Well-being in the EU

Deadline

Code

EAC/S18/2020

Doelstellingen

De voorbereidende actie ‘Bottom-up beleidsontwikkeling voor cultuur en welzijn in de EU’ beoogt

  • de uitwisseling van kennis, ervaring en succesverhalen binnen de Europese Unie met betrekking tot de rol van cultuur voor welzijn en gezondheid vergemakkelijken
  • in kaart brengen van de meest relevante bestaande praktijken in dit verband, ook die welke worden gefinancierd door Europese programma's
  • het vermogen van lokale actoren verbeteren om effectief te profiteren van cultuur als middel om welzijn en gezondheid te vergroten, met speciale aandacht voor geestelijke gezondheid
  • op het terrein kleinschalige proefprojecten uitvoeren met betrekking tot middelen om sectoroverschrijdend samen te werken om het welzijn van individuen en gemeenschappen te verbeteren
  • tot stand brengen en onderzoeken van synergieën tussen bestaande beleidslijnen en programma's, evenals eerdere, lopende en geplande acties - met name die op EU-niveau - maar ook lokale, (macro-) regionale en nationale initiatieven
  • De huidige oproep staat open voor individuele entiteiten en consortia van partners.

Budget

De subsidieovereenkomst die voortvloeit uit deze oproep tot het indienen van voorstellen zal worden toegewezen aan één enkel project.

Het totale budget voor de cofinanciering van het project wordt geraamd op € 500.000.

De indicatieve duur van de actie is 18 maanden.

Info & contact

Meer informatie over deze voorbereidende actie kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons