U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Horizon 2020 - JTI IMI2 2017 call 11: Exploitation of IMI project results (IMI2-2017-11-01)

Deadline

Doelstellingen

De actie die door dit onderwerp wordt veroorzaakt, zaal  onderdeel uit van het Remote Assessment of Disease and Relapse (RADAR) programma. Het RADAR programma streeft naar het testen of nieuwe preventieve therapeutische ontwikkelingen en klinische zorgstrategieën die gebaseerd zijn op de permanente bewaking op afstand, zowel wetenschappelijk haalbaar zijn als ook praktisch haalbaar als onderdeel van een breder gezondheidssysteem. De vroege stadia van de ziekte van Alzheimer (AD) wordt geassocieerd met cognitieve achteruitgang en een toenemende functionele daling (verminderingen in de mogelijkheid om dagelijkse levensactiviteiten te verrichten), wat leidt tot een geleidelijk verlies aan onafhankelijkheid en escalatie van de last voor de zorgverlener en medische kosten.Hoewel er veel onderzoekis gebeurd naar gevoelige cognitieve maatregelen, bestaan ​​er vandaag geen soortgelijke maatregelen van subtiele functionele veranderingen in vroege AD-onderwerpen die directe gevolgen hebben voor de ziektebelasting. Recente gegevens van langdurige longitudinale cohortonderzoeken beginnen cognitieve domeinen en functionele taken te definiëren die het meest door AD pathologie worden beïnvloed. Deze omvatten cognitieve domeinen die verband houden met episodisch geheugen, ruimtelijke oriëntatie, verwerkingssnelheid en functionele uitlezingen, zoals veranderingen in het vermogen om eenvoudige financiële berekeningen uit te voeren, de mogelijkheid om telefoon/computer te gebruiken, wandelsnelheid, rijprestaties en vermogen om medicijnen bij te houden... Daarnaast hebben AD en verwante co-morbiditeiten ook invloed op stress, stemming en slaap. Vermindering van deze cognitieve domeinen, functionele mogelijkheden en stemming en slaap kunnen worden opgevangen door nieuwe technologische methoden zoals draagbare apparaten, mobiele apparaten en thuis gebaseerde sensortechnologieën.  

Budget

De financiële bijdrage van de IMI2 JU bedraagt maximaal 5 miljoen euro voor alle geselecteerde acties. 

Begunstigden

Alleen de volgende deelnemers komen in aanmerking voor financiering: A) rechtspersonen die zijn gevestigd in een lidstaat of een geassocieerd land, of opgericht krachtens het recht van de Unie; enB) die binnen een van de volgende categorieën vallen:

 • micro-, kleine en middelgrote ondernemingen en andere ondernemingen met een jaaromzet van EUR 500 miljoen of minder, de laatste niet aangesloten entiteiten van bedrijven met een jaarlijkse omzet van meer dan 500 miljoen; De definitie van "aangesloten entiteiten"
 • secundaire en hoger onderwijsinstellingen;
 • non-profitorganisaties, met inbegrip van onderzoekers of technologische ontwikkelingen als een van hun hoofddoelstellingen of die welke geduldige organisaties zijn.

C) het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek;D) internationale Europese belangenorganisaties 

Info & contact

Met vragen contacteert u:

applicants@imi.europa.eu

of

Liselotte Devos

Liselotte.devos@ewi.vlaanderen.be

02 553 39 34

 

Lees het call document.

Alle informatie vindt u op het particpant portal en op de website van IMI.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons