U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

H2020 - IMI2 - Assessment of the uniqueness of diabetic cardiomyopathy relative to other forms of heart failure using unbiased pheno-mapping approaches (IMI2-2017-13-01)

Deadline

Inleiding

2nd stage deadline: 6 september 2018

Doelstellingen

Het algemene doel van het voorgestelde onderwerp is het beoordelen van de uniekheid van diabetische cardiomyopathie en het onthullen van de onderliggende mechanismen van cardiomyopathie bij diabetische patiënten en de impact op cardiovasculaire mortaliteit bij deze populatie, die uiteindelijk de clustering van patiënten in een onafhankelijk cohort mogelijk zal maken. Als gevolg hiervan zal dit verbeterde inzicht in de klinische manifestaties en diagnose van diabetische cardiomyopathie evenals de koppeling tussen het begin en de ziekteprogressie met een specifieke signatuur de stratificatie van de patiënt in een vroeg stadium van de ziekte mogelijk maken door patiënten in een onafhankelijk cohort te clusteren.

Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, klinische, regelgevende, gezondheidszorgpraktijken en patiëntenbeheer:

 • wordt er verwacht dat voorstellen de belangrijkste fenotypes definiëren en beoordelen die kenmerkend zijn voor diabetische cardiomyopathie en kunnen dienen voor het vaststellen van de diagnose van de patiënt en uiteindelijk voor de prognose;
 • zal de stratificatie van patiënten in de diabetische cardiomyopathie cluster op basis van feno-mapping, ondersteund door biomarkers specifiek voor deze groep, transformatief zijn voor het klinische beheer van deze patiënten;
 • bovendien zullen nieuwe preklinische modellen met verbeterde kennis van de vertaalbaarheid voor mensen de ontwikkeling van geneesmiddelen voor de behandeling van diabetische cardiomyopathie die verder gaat dan bloedglucoseregulatie, ten diepste mogelijk maken.

Al met al zal een beter begrip van de mechanismen en klinische manifestaties van diabetische cardiomyopathie de ontwikkeling mogelijk maken van meer vertaalbare en voorspelbare preklinische modellen ter ondersteuning van doelwit- en geneesmiddelenontdekking in de academische wereld en de industrie. De moleculaire taxonomie van diabetische cardiomyopathie die moet worden ontwikkeld, zal innovatieve en geïndividualiseerde behandelingsopties voor patiënten mogelijk maken. Op het gebied van versterking van het concurrentievermogen en industrieel leiderschap in Europa zouden aanvragers ook de relevante expertise van het midden- en kleinbedrijf (MKB) kunnen opnemen. Hun betrokkenheid zou een aanvullend perspectief kunnen bieden voor de industrie en de academische wereld en de lange termijn helpen realiseren. -term impact van het project.

Budget

De indicatieve duur van de actie is 60 maanden.

De indicatieve bijdrage EFPIA in natura is 6 miljoen euro.

Vanwege het mondiale karakter van de deelnemende industriepartners wordt verwacht dat sommige elementen van de bijdragen zullen niet-EU / H2020-bijdragen in natura zijn.

De financiële bijdrage van de gemeenschappelijke onderneming IMI2 is maximaal 6,7 miljoen euro.

Begunstigden

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons