U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Erasmus+: Europese sportevenementen zonder winstoogmerk

Deadline

Inleiding

Update: Save the date: Sport Vlaanderen en EU Sport Link organiseren een infosessie over deze oproep op 18 januari in het VAC Gent.

Doelstellingen

Deze actie is gericht op de ondersteuning van:

 • vrijwilligerswerk in de sport;
 • sociale integratie door middel van sport;
 • gendergelijkheid in de sport;
 • gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging;
 • de tenuitvoerlegging van de Europese week van de sport

In het kader van de financiële steun aan evenementen worden EU-subsidies toegekend aan individuele organisaties die dergelijke evenementen voorbereiden, organiseren en opvolgen. Deze actie ondersteunt de volgende standaardactiviteiten (niet-limitatieve opsomming):

 • de voorbereiding van het evenement;
 • de organisatie van onderwijsactiviteiten voor sporters, coaches, organisatoren en vrijwilligers in de aanloop naar het evenement;
 • de organisatie van het evenement;
 • de organisatie van activiteiten in de marge van het sportevenement (conferenties, seminars);
 • de uitvoering van activiteiten met langetermijneffecten, zoals evaluaties of het uitstippelen van toekomstplannen;
 • communicatieactiviteiten die met het thema van het evenement in verband staan.

Sportwedstrijden die op regelmatige basis worden georganiseerd door internationale, Europese of nationalesportfederaties/-bonden en professionele sportwedstrijden komen niet in aanmerking. 

Budget

Maximale subsidie:

 • Voor Europese sportevenementen zonder winstoogmerk die tijdens de Europese week van de sport worden georganiseerd: 300 000 EUR
 • Voor Europese sportevenementen zonder winstoogmerk die geen verband houden met de Europese week van de sport: 500 000 EUR

De cofinanciering bedraagt maximaal 80 % van de totale subsidiabele kosten.

Begunstigden

Alle publieke organen of organisaties zonder winstoogmerk die actief zijn op sportgebied en diegevestigd zijn in een programmaland. Voorbeelden van een dergelijke organisatie zijn (nietlimitatieveopsomming):

 • lokale, regionale of nationale publieke organen die bevoegd zijn voor sport;
 • sportorganisaties op lokaal, regionaal, nationaal, Europees of internationaal niveau;
 • coördinatoren van een nationaal evenement dat wordt georganiseerd in het kader van een Europees sportevenement.

Info & contact

Lees meer over deze oproep in de Erasmus+ programmagids 2018 online of in de pdf-versie (p. 240 e.v.).

Save the date: Sport Vlaanderen en EU Sport Link organiseren een infosessie over deze oproep op 18 januari in het VAC Gent.

Uw contactpersoon voor deze oproep is Philippe De Witte, EU Sport Link: E philippe.dewitte@eusportlink.be, T 0485 19 83 43

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Sport

Inleiding

Het subprogramma Sport is het derde subprogramma van Erasmus+. Het focust op breedtesport. Andere onderdelen zijn Onderwijs en Opleiding en Jeugd.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Erasmus+ programma:

 • Samenwerkingsverbanden
 • Europese sportevenementen zonder winstoogmerk met meerdere landen
 • Versterking van de kennis (evidence base) voor beleidsvorming
 • Dialoog met Europese belanghebbenden

Doelstellingen

 • Strijd tegen grensoverschrijdende bedreigingen voor de integriteit van de sport, zoals doping, wedstrijdvervalsing, geweld en alle vormen van intolerantie en discriminatie
 • Steun voor beter bestuur in de sport en dubbele loopbaan (dual careers) van atleten
 • Steun voor vrijwilligerswerk in de sport, betere maatschappelijke integratie, gelijke kansen en groter bewustzijn van het belang van gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging, door meer deelname aan sport en gelijkwaardige toegang tot sport voor iedereen

Budget

Het luikje sport van het Erasmus+ programma bedraagt 268 miljoen euro (1,8 procent van het totale programmabudget van 14,77 miljard euro van Erasmus+).

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Eramus+ programma?

 • Professionele sporters en trainers, vrijwilligers in de sport, atleten en coaches 
 • Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport

Welke landen kunnen deelnemen aan het Erasmus+ programma?

 • EU-lidstaten,
 • Europese Economische Ruimte,
 • Kandidaat-lidstaten,
 • Zwitserland 
 • Landen buiten de EU

Info & contact

Vlaams contactpunt

Bart Verschueren
EU Sport Link
bart.verschueren@eusportlink.be
T 0486 76 28 03
www.eusportlink.be

Meer lezen
ec.europa.eu/sport/opportunities/index_en.htm

Lees meer
Volg ons