U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Blended business models: diepgaande en innovatieve samenwerking tussen reguliere en sociale economie

Deadline

Code

512

Inleiding

Sociale economie-ondernemingen en reguliere ondernemingen worden aangespoord om innovatieve samenwerkingsverbanden aan te gaan. De afdeling ESF & Duurzaam Ondernemen en de afdeling Sociale Economie en Werkbaar Werk van het Departement Werk en Sociale Economie willen hen daarin ondersteunen door hen aan te sporen om te experimenteren met blended business models waarbij het verdienmodel opgebouwd wordt door nuttige inbreng van de verschillende partners, zoals het uitwisselen of delen van arbeidskrachten, expertise en productiemiddelen en waarbij de opbrengsten verdeeld worden. Partners hebben een aandeel in de winst of het verlies van het business model.
Deze experimenten dienen als einddoel het implementeren van een gezamenlijke dienstverlening of het realiseren van een gezamenlijk product.

Budget

Het oproepbudget bedraagt 272.800,00 euro, waarvan 136.400,00 EUR ESF (40 %) en 136.400,00 EUR financiering door het Departement Werk en Sociale Economie/afdeling Sociale Economie en Werkbaar Werk (40 %).

Er is een maximale subsidie voorzien van 34.400,00 EUR per project met volgende verdeling:

 • Maximaal 17.200,00 EUR (40 % door het Europees Sociaal Fonds)
 • Maximaal 17.200,00 EUR (40 % financiering door het Departement Werk en Sociale Economie/afdeling Sociale Economie en Werkbaar Werk)

Begunstigden

 • Ondernemers in partnerschappen met de sociale economie ondernemingen (Maatwerkbedrijven - Maatwerkafdelingen - Lokale diensteneconomie-ondernemingen) en sociaal ondernemers.
 • Sociale economie ondernemingen (Maatwerkbedrijven - Maatwerkafdelingen - Lokale diensteneconomie-ondernemingen) in partnerschappen met reguliere ondernemingen en/of sociale ondernemers.
 • Sociale ondernemers in partnerschappen. met de sociale economie ondernemingen (Maatwerkbedrijven - Maatwerkafdelingen - Lokale diensteneconomie-ondernemingen) en/of reguliere ondernemers.

Info & contact

Alle info vind je hier. 

De contactpersonen voor deze oproep zijn: 

Jelle Debaenst - ESF

T: 02/552 83 10

E: jelle.debaenst@vlaanderen.be

Pieter Geladé

T: 02 553 10 65

E: pieter.gelade@vlaanderen.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF+)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het ESF+ richt zich op de verbetering van werkgelegenheid en het bieden van eerlijkere kansen aan gemarginaliseerde groepen. Doelstellingen van ESF+ zijn het verbeteren van werkgelegenheid, het bereiken van een rechtvaardige sociale bescherming en een beroepsbevolking die goed opgeleid en veerkrachtig is. Daarnaast focust het op het bereiken van een inclusieve samenleving zonder armoede en met sociale rechten voor alle inwoners.

Meer informatie volgt

Type projecten

Werkingskosten

Europese partners nodig?

Neen

 

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Lees meer
Volg ons