U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

AMIF: Local and regional integration networks

Deadline

Code

AMIF-2018-AG-INTE-1

Doelstellingen

De netwerken die in het kader van deze oproep worden gefinancierd, moeten gericht zijn op de uitwisseling en overdracht van kennis en beste praktijken op alle relevante gebieden van integratie, en met name:

 • Opzetten van lokale of regionale strategieën en beleid op het gebied van integratie
 • Opzetten van "one-stop-shop" -structuren voor integratie of lokale integratiecentra
 • onderwijs en training
 • behuizing
 • Toegang tot basisvoorzieningen, inclusief gezondheidsdiensten
 • Integratie op de arbeidsmarkt
 • Actieve participatie en sociale integratie bevorderen
 • Bevordering van uitwisselingen tussen migranten en de ontvangende samenleving en bewustmaking van de voordelen van integratie

Concreet zijn de doelstellingen:

 • De overdracht van ervaring en kennis over de integratie tussen lokale en regionale autoriteiten op EU-niveau vergemakkelijken door netwerken van lokale en regionale autoriteiten op EU-niveau op te zetten
 • Ontwikkel in het kader van het netwerk concrete projecten en activiteiten op het gebied van integratie op lokaal of regionaal niveau (met name op de hierboven aangegeven gebieden), waarvoor steun door een lokale of regionale autoriteit met ervaring met soortgelijke projecten nuttig kan zijn, vooral in de opzetten en de ontwikkeling van de eerste fase
 • Met de steun van het netwerk, bevordering van uitwisselingen, tussen het gastland en migranten op het gebied van integratie
 • Vergemakkelijking van de verspreiding van knowhow en beste praktijken buiten de partners van het netwerk.
 • Hoewel de netwerken voornamelijk van lokale en regionale overheden moeten zijn, waar relevant en nuttig voor de uitvoering van de projecten en activiteiten, zouden de partnerschappen ook NGO's, sociale en economische partners, werkgevers en nationale autoriteiten kunnen betrekken.

 

Budget

6 miljoen euro

Begunstigden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moeten aanvragers en mede-aanvragers:

a) rechtspersonen zijn (aanvragen van natuurlijke personen komen niet in aanmerking);

b) gevestigd zijn in een lidstaat die deelneemt aan AMIF (dit is niet van toepassing op internationale organisaties);

c) overheidsinstanties zijn (inclusief lokale autoriteiten, openbare diensten voor arbeidsbemiddeling, diensten voor jongeren en onderwijsinstellingen) of entiteiten die zonder winstoogmerk werken;

d) internationale organisaties mogen buiten de lidstaten van de Europese Unie gevestigd zijn die aan AMIF deelnemen.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Er is nog geen akkoord bereikt over het nieuwe programma op Europees niveau. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Migratie

Info & contact

Verantwoordelijke autoriteit
FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be
02 500 24 60  

Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):
Vlaams ESF-agentschap
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@esf.vlaanderen.be
T 02 546 22 03
www.esf-agentschap.be

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
juliette.bach@fse.be
T 02 234 39 53
www.fse.be

Lees meer
Volg ons