U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

3rd Health Programme – Gathering knowledge and exchanging best practises to on measures to prevent illicit drug use in line with the minimum quality standards in drug demand reduction (HP-PJ-03-2016)

Deadline

Doelstellingen

Priorities of the year, objectives pursued and expected results

Illicit drug use is a major problem for individuals, families and communities. There is an increasing trend of polydrug use, including licit substances like alcohol and illicit substances. In addition, there is an increase in new psychoactive substances. Young adults are especially at risk. The aim of this action is to prevent and delay the age of onset of illicit drug use. It should generate and promote new and innovative good practices of prevention measures (in particular measures aimed at preventing polydrug use and use of new psychoactive substances), thus supporting the EU Action Plan on Drugs and the implementation of the minimum quality standard in drug demand reduction.

Description of the activities to be funded under a call for proposals

The activities should aim at testing methods/tools and at identifying good practices on preventing illicit drug use and delay onset of use. A particular focus should be given to prevention measures aimed at young adults to prevent polydrug use including alcohol and the use of new psychoactive substances. The measures considered should address risk factors such as age, gender and cultural and social factors, drug use in night life settings and work place and driving under influence. In addition, prevention measures in settings such as prisons might be included. The focus of activities should be aimed at selective preventions targeting vulnerable groups (in particular lower socio economic groups) The internet and its role in distribution and as knowledge base should be taken into account.

Link naar het Participant Portal ...

Budget

600.000 euro

Begunstigden

Zie hoofdstuk 6 van het Call document.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Gezondheidsprogramma

Inleiding

In het derde Europese gezondheidsprogramma staat de goede gezondheid van de burgers van de Unie centraal. Dit programma ondersteunt de lidstaten om hun zorgsector te innoveren en gezondheidsongelijkheid weg te werken. Daarnaast is er ook steun voor de promotie van  duurzame gezondheidssystemen en beschermt het programmaburgers tegen grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen.

Doelstellingen

Specifieke doelstellingen:

 • Innovatie in het gezondheidszorgstelsel, gezondheidspreventie en het beheer van gezondheidszorg door gezamenlijke Europese instrumenten en mechanismen die inspelen op tekorten en overschotten aan personeel en financiële middelen
 • Betere (grensoverschrijdende) toegang tot medische deskundigheid, meer onderzoek naar specifieke aandoeningen met bijzondere aandacht voor kwaliteit van de gezondheidszorg (vergelijkend onderzoek tussen nationale zorgsystemen) en patiëntenveiligheid
 • Verspreiding en implementatie van goede praktijken voor kostenefficiënte preventiemaatregelen door een grensoverschrijdende aanpak met aandacht voor genderverschillen en de belangrijkste risicofactoren, zoals roken, alcoholmisbruik, slechte voedingsgewoonten, obesitas, hiv/aids en een zittende levensstijl 
 • Gezamenlijke aanpak en coördinatie van noodsituaties door grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen

Budget

Het totale budget van het Europese gezondheidsprogramma bedraagt 449,4 miljoen euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Europese gezondheidsprogramma?

 • Openbare administraties en lidstaten
 • Ngo’s in ontwikkelingssamenwerking
 • Internationale organisaties
 • Ondernemingen
 • Onderzoekscentra 
 • Universiteiten

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Europese gezondheidsprogramma?  

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Nieuwe onafhankelijke lidstaten
 • Begunstigde landen van het Europees Nabuurschapsinstrument

Info & contact

Belgisch contactpunt

Laurence Ballieux
laurence.ballieux@health.belgium.be of ibri@health.belgium.be
T 02 524 90 38

Meer lezen
ec.europa.eu/chafea/health/index.html

Lees meer
Volg ons