U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > werk en sociale zaken > werkgelegenheid > eu nieuws >

Pact voor Vaardigheden belooft 1,5 miljoen mensen om te scholen

18 november 2021 - door Ute De Meyer

Met het Pact voor Vaardigheden wil de Europese Commissie belanghebbenden bijeenbrengen om een cultuur van een levenslang leren op het werk te creëren.

  • Tot nu toe zijn er vijf partnerschappen opgericht.
  • Pact voor Vaardigheden is een van de acties van de ‘European Skills Agenda’.
  • Kom meer te weten over het Pact.
Pact voor Vaardigheden belooft 1,5 miljoen mensen om te scholen

Het Pact voor Vaardigheden is opgericht om te achterhalen welke vaardigheden in verschillende sectoren van de economie nodig zijn om ervoor te zorgen dat we onszelf kunnen ontplooien in een groenere en digitalere samenleving.

De eerste vijf partnerschappen bevinden zich in de automobielindustrie, micro-elektronica, lucht- en ruimtevaart & defensie, offshore hernieuwbare energie, scheepsbouw en maritieme technologie. Ze hebben toezeggingen gedaan en zich ertoe verbonden om meer dan 1,5 miljoen mensen in Europa bij- en om te scholen.
Daarnaast werken ze ook aan manieren om nieuwe werknemers voor hun industrie aan te trekken en verzamelen ze informatie over toekomstige vaardigheidsbehoeften in samenwerking met de sociale partners in de EU.

Klik hier om lid te worden van het Pact?

Beleidsachtergrond

Het pact is één van de 12 vlaggenschipacties van de ‘Europese agenda voor Vaardigheden' die de Commissie in juli 2020 heeft gepresenteerd. De acties van de agenda, waaronder het pact voor vaardigheden, vormen een beleidskader voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese pijler van sociale rechten. Daartoe behoort ook de doelstelling op EU-niveau, die eerder dit jaar op de sociale top van Porto door de staatshoofden en regeringsleiders werd verwelkomd, dat tegen 2030 ten minste 60% van de volwassenen jaarlijks een opleiding moet volgen. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons