U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > werk en sociale zaken > werkgelegenheid > eu nieuws >

Onderhandelingspositie Raad 'Traject naar het digitale decennium' bekend

20 mei 2022 - door Ute De Meyer

Met het ‘Traject naar het digitale decennium’ wil de Commissie ervoor zorgen dat de EU de concrete streefcijfers, zoals beschreven in de mededeling over het digitale kompas, behaalt tegen 2030. In de week van 11 mei keurde de Raad haar onderhandelingspositie goed voor het ‘Beleidsprogramma 2030: Traject naar het digitale decennium’.

  • De Raad stelt dat hun tekst volledig in lijn is met het voorstel van de Commissie, maar stelt enkele summiere wijzigingen voor.
  • Het Europees Parlement wil met het plan ervoor zorgen dat 80% van de bevolking (tussen 16 en 74 jaar) over digitale basisvaardigheden beschikt.
  • Het Europees Parlement stemt over haar onderhandelingspositie in de week van 6 juni.
Onderhandelingspositie Raad 'Traject naar het digitale decennium' bekend

Onderhandelingspositie Raad

De Raad stelt dat hun tekst volledig in lijn is met de Commissie’s mededeling van maart 2021. In de tekst wordt de frequentie van de interacties gewijzigd en wordt overgegaan tot een tweejaarlijkse samenwerkingscyclus tussen de lidstaten en de Commissie, met een jaarlijks verslag over de 'staat van het digitale decennium'. Ook is toegevoegd dat de aanbevelingen van de Commissie niet bindend zijn, en is het verband met de relevante rechts­grondslag versterkt. 

Daarnaast onderstreept de Raad dat de Commissie, bij de beoordeling van de voortgang van de digitale transformatie van de EU, rekening zal houden met de verschillen in de capaciteit van de afzonderlijke lidstaten.
 
Tot slot werd met de algemene aanpak beoogd de tekst beter af te stemmen op het Digitaal Kompas 2030 en werden er definities ingevoerd voor de begrippen "edge nodes" en "essentiële overheidsdiensten".

 

Onderhandelingspositie Europees Parlement

Ook ITRE keurde deze week het ontwerpverslag van de Rapporteur goed. Hoewel de definitieve tekst nog niet beschikbaar is, deelt het Parlement in een persbericht mee dat de streefcijfers die de EU moet behalen tegen 2030 een gezamenlijke inspanning vereisen van alle lidstaten, alsook via gezamenlijke investeringen.
De Rapporteur wijst op het tekort aan digitaal menselijk kapitaal en vraag om een versnelling van onderwijs en opleiding om de leemte op te lossen. 

Via het plan “De weg naar het digitale decennium” wil het Parlement:

  • ervoor zorgen dat 80% van de bevolking (tussen 16 en 74 jaar) over digitale basisvaardigheden beschikt;
  • 10.000 klimaatneutrale, hoogbeveiligde edge nodes opzetten, 
  • minstens 75% van de Europese ondernemingen gebruik laten maken van cloud computing-diensten, big data en artificiële intelligentie,; 
  • ervoor te zorgen dat meer dan 90% van de Europese kmo's ten minste een basisniveau van digitale intensiteit hebben bereikt.

Deze wetgeving moet er ook voor zorgen dat het democratische leven en de openbare diensten volledig toegankelijk zijn en dat alle EU-burgers tegen 2030 toegang hebben tot hun medische e-records.

Het ondersteunt ook meerlandenprojecten (Multi-Country projects), zal voorzien in een juridische structuur en medefinanciering mogelijk maken door: meerdere lidstaten, de Commissie, de Europese Investeringsbank, alsook publieke en particuliere investeerders.

 

Volgende stappen

De trilogen zullen van start gaan wanneer het Europees Parlement haar onderhandelingspositie heeft gefinaliseerd. Naar verwachting zal de plenaire vergadering de tekst van ITRE op 6 juni stemmen.

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons