U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > werk en sociale zaken > werkgelegenheid > eu nieuws >

Jouw stem in Europa: nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA)

11 oktober 2018 - door Hanne De Roo

Tot 13 december kan je jouw stem laten horen op de openbare raadpleging van de Europese Commissie ter evaluatie van Besluit 573/2014/EU over nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA).

Na afloop van de raadpleging publiceert de Commissie de bijdragen en een samenvatting daarvan. Uw bijdragen vormen een belangrijke input bij de evaluatie van het besluit van 2014 tot vaststelling van het Europees netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA-netwerk).

Jouw stem in Europa: nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA)

Doel van de raadpleging

Met deze raadpleging wil de Europese Commissie ideeën verzamelen over de maatregelen die in 2014 zijn voorgesteld in het besluit tot oprichting van het Europees netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening (Besluit 753/2014/EU). Voorheen was er enkel informele samenwerking tussen deze diensten. Ook willen ze graag jouw mening horen over de uitvoering van de maatregelen: wat werkt goed en wat minder goed, welke onderdelen van de samenwerking tussen Europese ODA's kunnen na 2020 verbeterd worden en welke rol kan de Europese Unie daarbij spelen?

De diensten voor arbeidsvoorziening hebben vooral als doel de werkloosheid in Europa te bestrijden. De kwaliteit van hun diensten heeft directe gevolgen voor de impact van het werkgelegenheidsbeleid in de maatschappij. Maar zij hebben ook te kampen met vele uitdagingen als gevolg van veranderingen op de arbeidsmarkt, krappe budgetten en hogere eisen van de Europese burger.

Het Europees ODA-netwerk is een platform om de prestaties van ODA’s door middel van benchmarking te vergelijken, goede werkwijzen te vinden en wederzijds leren te bevorderen, zodat hun diensten kunnen verbeteren. Het moet bovendien de ODA's meer mogelijkheden geven om bij te dragen aan de ontwikkeling van innovatief, empirisch onderbouwd beleid dat aansluit op de doelstellingen van Europa 2020.

Nu, vier jaar na de oprichting, is het tijd voor een evaluatie van de relevantie, doeltreffendheid, efficiëntie, coherentie en toegevoegde waarde van de EU. Hierbij zal rekening worden gehouden met de meningen die in deze raadpleging worden vertolkt.

Hoe kan je deelnemen?

Je kan deelnemen door de onlinevragenlijst in te vullen (beschikbaar in het Engels, Frans en Duits). Je mag antwoorden in een officiële EU-taal naar keuze.

Het beantwoorden van de vragen kost ongeveer 15 minuten. Je kan op elk moment pauzeren en later verdergaan. Als je je wilt voorbereiden, kan je vooraf de vragenlijst downloaden in pdf-formaat. Het is mogelijk om jouw antwoorden aan te passen nadat je ze ingediend heeft, op voorwaarde dat je dit doet vóór de sluitingsdatum van de raadpleging.

Vul de vragenlijst in!

Meer informatie

Maak een account aan

Volg ons