U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > werk en sociale zaken > werkgelegenheid > calls >

Europees Sociaal Fonds: Werkbaarheid

Deadline

Doelstellingen

Bedrijven en organisaties worden geconfronteerd met een krappe arbeidsmarkt en knelpuntvacatures. 

Mirakeloplossingen voor deze krapte zijn er echter niet. Bedrijven en organisaties moeten daarom anticiperen op deze toenemende arbeidskrapte en werken aan een optimale context in het bedrijf opdat werknemers er graag blijven werken en opdat toekomstige kandidaten bewust zouden kiezen voor ‘werkbare bedrijven’. Daarenboven is de vergrijzing van de bevolking een trend die zich in de komende jaren sterk verder zal doorzetten. We zullen geconfronteerd worden met steeds minder werkenden ten opzichte van het aantal niet-werkenden. Om het huidige welvaartsniveau en het niveau van de sociale zekerheid te behouden, zal de productiviteit moeten stijgen. 

Werkbaarheid en duurzame inzetbaarheid wordt in dit licht een steeds belangrijker element van ‘reputatiemarketing’ en retentiebeleid. In de toekomst zal de arbeidsmarkt, veel meer dan de afzetmarkt, het bedrijfsbeleid bepalen. 

In deze oproep focussen we op projecten die uitgewerkt worden rond werk maken van werkbare jobs door in te werken op minimum één van de werkbaarheidsindicatoren: werkstress, motivatie, leermogelijkheden en balans tussen werk en privé. Bovendien vragen wij ook om werk te maken van werkbare jobs door in te werken op de onderliggende risico-indicatoren: werkdruk, emotionele belasting, afwisseling in het werk, autonomie in het werk, ondersteuning door de leidinggevende en de arbeidsomstandigheden.

De acties in deze oproep dienen concreet en resultaatsgericht te zijn. De toegevoegde waarde en complementariteit met bestaande acties rond leermogelijkheden (en andere aspecten van werkbaarheid) in de sectorconvenants dient strikt bewaakt te worden. 

Binnen deze oproep zijn 2 opties mogelijk: 

1) analyse, visie, strategische doelstelling en ontwerp van actieplan 

2) actieplan, uittesten en uitrollen van acties

Er wordt niet gewerkt met een vaste indieningsdatum, er kan dus doorlopend ingediend worden. De oproep blijft permanent opengesteld en wordt pas afgesloten van zodra alle middelen zijn opgebruikt.

Budget

Het oproepbudget voor de oproep ‘werkbaarheid’ bedraagt 4.800.000,00 EUR, waarvan 2.250.000,00 EUR ESF (45%) en 2.550.000,00 EUR VCF (Vlaams cofinancieringsfonds) (55%).

Begunstigden

Deze oproep is rechtstreeks gericht naar de paritair beheerde sectorale (opleidings)fondsen die een sectorconvenant hebben afgesloten met de Vlaamse regering. 

Sectorale (opleidings)fondsen die nog in onderhandeling zijn met het departement WSE, kunnen ook een project indienen, de goedkeuring van het project zal er echter pas komen eens de onderhandelingen afgerond zijn en de convenant geagendeerd is geweest door de Vlaamse Regering.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons