U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Easi: Exploitatiesubsidies voor netwerken op EU-niveau die actief zijn op het gebied van sociale inclusie en armoede reductie, microfinanciering en financiering van sociale ondernemingen

Deadline

Code

VP/2018/016

Inleiding

Call voor exploitatiesubsidies voor netwerken op EU - niveau die een partnerschapsovereenkomst hebben ondertekend voor de periode 2018-2021 en actief zijn op het gebied van sociale inclusie en armoede reductie, microfinanciering en financiering van sociale ondernemingen. Call in het kader van het werkprogramma 2019.

Doelstellingen

De oproep is gericht op het verlenen van specifieke jaarlijkse exploitatiesubsidies aan netwerken van organisaties die actief zijn op het gebied van de bevordering van sociale inclusie en armoedebestrijding en eerder een vierjarige kaderpartnerschapsovereenkomst (FPA) met de Commissie hebben ondertekend.

De netwerken ondersteunen de Commissie in haar outreach-activiteiten op twee gebieden:

 1. Europese netwerken die sociale inclusie en armoedereductie aanmoedigen

 2. Europese netwerken die actief zijn op het gebied van de bevordering van toegang tot financiering op de vraag- en aanbodzijde van microfinancierings- of social enterprise-financieringsmarkten

Per gebied werden 5 hoofdprioriteiten voor acties vastgelegd, die vind je terug in de call.

 

Budget

Het budget voor deze call bedraagt:

 • 9.500.000 (met subsidies tussen 100 000 en 1 000 000 euro) voor het gebied sociale inclusie en armoedereductie aanmoedigen 
 • 1.500.000 (met subsidies tussen 100 000 en 600 000 euro) voor het gebied bevordering van toegang tot financiering op de vraag- en aanbodzijde van microfinancierings- of social enterprise-financieringsmarkten 

 

Begunstigden

Type van acties die in aanmerking komen voor deze call:

Analytische activiteiten zoals

 1. het verzamelen van gegevens en statistieken;

 2. de ontwikkeling van gemeenschappelijke methodologieën en, waar passend, beleidsanalyses en
  aanbevelingen;

 3. het monitoren en beoordelen van relevante wetgeving, beleid en werkwijzen, inclusief de ontwikkeling van statistieken en indicatoren of benchmarks;

 4. studies, onderzoeken, analyses en enquêtes;

 5. mapping van projecten, evaluaties;

 6. de uitwerking en publicatie van handleidingen, rapporten en educatief materiaal;

 7. workshops, seminaries, vergaderingen van deskundigen en conferenties.

Trainingsactiviteiten zoals

 1. personeelsuitwisselingen

 2. workshops

 3. seminaries

 4. capaciteitsopbouwacties,

 5. train-de-trainer-evenementen

 6. de ontwikkeling van online trainingstools of anderetrainingsmodules.

Acties gericht op het creëren en verbeteren van netwerken, wederzijds leren, activiteiten op het gebied van samenwerking, bewustmaking en verspreiding zoals

 1. de identificatie van en uitwisseling van goede praktijken, innovatieve benaderingen en ervaringen;

 2. de organisatie van peer reviews en wederzijds leren;

 3. de organisatie van conferenties, seminars, mediacampagnes, ook in de online media, voorlichtingscampagnes, waaronder institutionele communicatie over de politieke prioriteiten van de EU voorzover deze betrekking hebben op de doelstellingen van het programma EaSI;

 4. de compilatie en publicatie van materialen om informatie over de programma EaSI en de resultaten ervan;

 5. regelmatige informatie over sociale voorzieningen en werkgelegenheid in de EU beleidskwesties (bijvoorbeeld nieuwsbrieven en mailings), de ontwikkeling, de werking en onderhoud van systemen en hulpmiddelen met behulp van informatie- en communicatietechnologieën; ontwikkeling van webpagina's of een helpdesk voor leden.

Info & contact

Voor meer informatie over deze call VP/2018/016 , klik hier.

Met vragen over deze call kan u terecht op het emailadres:  empl-vp-2018-016@ec.europa.eu

of contacteer het Vlaams contactpunt voor EaSI:

Ria Schoofs, FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, E: ria.schoofs@werk.belgie.be, T: 02 233 40 46

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons