U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EaSI: Call for proposals: Activities in the field of undeclared work

Deadline

Code

(VP/2018/012)

Inleiding

De Europese Commissie wil in het kader van de Europa 2020-strategie acties tegen zwartwerk ondersteunen en aanmoedigen.

Doelstellingen

De hoofddoelstelling van deze call is om activiteiten die vermeld zijn in het werkprogramma van het Europees Platform voor bestrijding van zwartwerk aan te vullen en te verbeteren. Ten tweede wil men met deze call ook nieuwe ideeën ontwikkelen en financieren die bijdragen aan de strijd tegen zwartwerk. Tenslotte wil men met de kennis die via deze call wordt opgedaan ook beleidsvorming verbeteren. 

De prioriteit is om gezamenlijke acties en projecten over de landsgrenzen heen te co-financieren en overheden te ondersteunen bij het uitbouwen van hun technische capaciteit voor hun strijd tegen zwartwerk.

Deze call is ter navolging van de Beslissing (EU) 2016/344 van het Europees Parlement en de Raad genomen op 9 maart 2016 om een Europees platform te creëren om samenwerking bij de strijd tegen zwartwerk te bevorderen.

 

 

Budget

Het totaal budget voor de Europese co-financiering van projecten die onder deze call vallen, is geschat op €2 447 622.

Ter illustratie: de Commissie schat om vijf à zes projecten te financieren.

Begunstigden

Activiteiten die in aanmerking komen voor deze call moeten tenminste voldoen aan één van de onderstaande voorwaarden: 

- Gezamenlijke cursussen voor medewerkers die betrokken zijn bij handhavingsactiviteiten: ontwikkeling of verbetering van trainingsprogramma's tussen medewerkers van bevoegde overheidsinstanties en/of tussen relevante sociale partners en andere belanghebbende actoren in de context van het bijdragen aan de verbetering van uitvoering, toepassing, kennis en betere handhaving van Europese en nationale wetgeving wat betreft zwartwerk. De activiteiten moeten een tastbare output hebben, zoals bijvoorbeeld een handboek. 

- Gezamenlijke inspecties en uitwisseling van medewerkers van handhavingsautoriteiten: ontwikkeling of verbetering van peer learning tussen ambtenaren van bevoegde overheidsinstanties van verschillende lidstaten om op die manier samenwerking over de grenzen heen te verbeteren en om mechanismen en middelen te ontwikkelen die deze samenwerking kunnen vereenvoudigen. 

- Voorzien van technische hulp aan andere Europese handhavingsinstanties om zo bij te dragen aan capaciteitsopbouw, implementatie, goede praktijken,...

- Informatie-uitwisseling systemen: ontwikkelen van mechanismen voor informatie uitwisseling over de grenzen heen om administratieve samenwerking tussen verschillende overheden te vereenvoudigen.

- Samenwerking in de vorm van uitwisseling van informatie tussen overheden: ontwikkelen of verbeteren van een online platform voor de verzameling en verspreiding van kwalitatieve, gebruiksvriendelijke en specifieke informatie gericht op het bestrijden van zwartwerk.

- Bewustmakingscampagnes (grensoverschrijdend, sector-specifiek of regionaal): campagnes gericht aan werknemers en werkgevers om de normen, waarden en overtuigingen in verband met het accepteren en deelnemen in zwartwerk-activiteiten te veranderen, zodat deze in lijn staan met de wetgeving. Dit door te informeren over risico's en kosten van zwartwerk, het promoten van de voordelen van officieel werk en te informeren over de preventiediensten die ter beschikking staan voor werkgevers en werknemers.

 

 

Info & contact

Voor meer infomatie over deze call, klik hier

Voor vragen: empl-vp-2018-012@ec.europa.eu

of contacteer Vlaams contactpunt Ria Schoofs: ria.schoofs@werk.belgie.be of 02 233 40 46  

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons