U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EaSI "Information and training measures for workers' organisations"

Deadline

Code

VP/2018/002

Inleiding

De Europese Commissie lanceert een call voor projecten die de capaciteit van werknemersorganisaties versterken op vlak van uitdagingen in werkgelegenheid en sociale dialoog.

Doelstellingen

De doelstellingen van deze call omvatten maatregelen en initiatieven om de capaciteit van werknemersorganisaties te versterken om om te gaan met uitdagingen op vlak van veranderingen in werkgelegenheid en werk op het EU/transnationaal niveau en uitdagingen gerelateerd aan de sociale dialoog.
Uitdagingen kunnen bijvoorbeeld zijn: modernisering van de arbeidsmarkt, jobcreatie, kwaliteit van werk, voorbereiding en beheer van verandering en herstructurering, digitalisering van de economie en de samenleving, vergroening van de economie,...

 

Budget

Het totale budget voor deze call bedraagt €4 841 600.

De aanvraag moet liggen tussen €150 000 en €500 000.

 

Begunstigden

Acties moeten meewerken aan de prioriteiten en activiteiten van de Europese sociale dialoog, inclusief activiteiten die zijn vastgelegd in werkprogramma's van Europese, sectoroverschrijdende industrieën en van sectorale sociale dialoog-commissies. Ook activiteiten die deel uitmaken van verklaring van juni 2016 van het Voorzitterschap van de Raad, de Europese Commissie en de Europese sociale partners over een "nieuwe start voor de sociale dialoog".

In dat opzicht wordt ook speciaal aandacht gevestigd op de versterking van de betrokkenheid van de sociale partners bij het Europees Semester en de aanmoediging van hun bijdrage aan Europese beleidsvorming.

Maatregelen die meewerken aan het aangaan van sociale en economische uitdagingen die staan aangegeven in de Europese Pijler van de Sociale Rechten, zijn ook zeer welkom.

Toegang voor mensen met een beperking moet gegarandeerd zijn bij de activiteiten.

Volgende types van activiteiten komen in aanmerking: 

  • conferenties
  • seminaries
  • ronde tafel gesprekken
  • studies
  • enquêtes
  • publicaties
  • training
  • ontwikkeling van trainingen
  • het opstellen van netwerken
  • ontwikkelen en uitwisselen van goede praktijken

 

Info & contact

Voor meer info over deze call, klik hier

Voor vragen: 

Mail naar:  empl-vp-info-training@ec.europa.eu

Of neem contact op het het Vlaams contactpunt:
Ria Schoofs: ria.schoofs@werk.belgie.be of 02 233 40 46

 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons