U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Achieving the SDGs within Europe: No Poverty Eradication without Environmental Action

19 februari 2019 11:00 – 13:00
Europees Parlement intergroep CCBSD

Dit evenement betreft een publiek debat, georganiseerd door het Europese Unie hoofdstuk van de club van Rome en de intergoep van het Europees parlement ‘ Climate change, biodiversity and sustainable development’.

Met Isabelle Thomas (Member of the European parliament) , Maurice Ponga (MEP) en Gerben-Jan Gerbrandy (MEP).

Er wordt al decennia lang onderzoek gevoerd naar enerzijds de correlatie tussen milieu- en economische omstandigheden en anderzijds de samenhang tussen economische en sociale problemen. Echter zien we dat er veel minder aandacht gevestigd is rond de relatie tussen de effecten van milieuverontreiniging en sociale omstandigheden. Dit is opvallend omdat de sustainable development goals (SDG’s) dit verband sterk naar voor schuiven en hierbij sector-specifiek denken proberen te vermijden.

Achieving the SDGs within Europe: No Poverty Eradication without Environmental Action

Op de United Nations (UN) summit in  september 2015 ondertekenden diverse wereldleiders de ‘transforming our world’ tekst. Daarin zitten zowel de SDG’s als de UN 2030 agenda for sustainable development vervat. Hierbij werd erkend dat het uitroeien van armoede in al haar dimensies de één van de grootste uitdaging van onze tijd vormt. Bovendien is dit een absolute voorwaarde om aan duurzaam beleid te kunnen doen.

Armoede in ontwikkelingslanden is al talloze keren het onderwerp geweest van programma’s, initiatieven en congressen. Hierbij mag niet vergeten worden in de Europese Unie (EU) zelf ook 1 op 4 mensen in armoede leven of het risico lopen op sociale uitsluiting. Daar komt meer recent klimaatverandering, het verlies in biodiversiteit en afnemende beschikbaarheid van bepaalde grondstoffen bij. Deze combinatie heeft verwoestende effecten op bepaalde samenlevingen in onze wereld. Sociale ongelijkheid en de effecten van milieu- en klimaatverandering kennen een grote samenhang en we kunnen ons niet langer veroorloven om deze kwesties apart aan te pakken, zij verdienen onze absolute prioriteit en moeten samen onderhanden genomen worden.

Europese aanpak

Hoe kan de EU de combinatie van deze problematieken aanpakken? Agenda 2030 is hierbij de enige weg vooruit gezien haar universaliteit. Want alleen door samen te werken en een inclusief en overkoepelend beleid aan te bieden kunnen we onze wereld veranderen.  De SDG’s kunnen alleen bereikt worden door een coherent beleid dat verschillende doelstellingen combineert. Dit zal echter alleen lukken als er wordt afgestapt van het sectoraal denken.

Deze conferentie zal zich focussen op de samenhang tussen milieu en sociale problemen, daarbij zullen getuigenissen en concrete voorbeelden van goed of slecht beleid aan bod komen.

Helaas zijn alle plaatsen ingenomen, maar registreren voor de wachtlijst doe je hier

Maak een account aan

Volg ons