U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Sociale pijler mobiliteitspakket: blijvende spanningen in de Raad en het Parlement

21 augustus 2018 - door Simon De Wachter

De politiek gevoelige dossiers over detachering van chauffeurs, cabotage, rij- en rusttijden en tachografen blijven tot onenigheid leiden in de TRAN commissie van het Europees Parlement en de Raad.

Onder het eerste mobiliteitspakket van 31 mei 2017 heeft de Europese Commissie voorstellen gelanceerd ter herziening van de sociale aspecten van vervoer. Over deze thema’s bestaat er grote verdeeldheid tussen MEPs en lidstaten uit West-Europa enerzijds en Centraal-, Oost- en perifeer Europa anderzijds, die respectievelijk meer sociale harmonisering en liberalisering willen.

Sociale pijler mobiliteitspakket: blijvende spanningen in de Raad en het Parlement

Parlement stemt tegen trialogen

Hoewel de TRAN commissie op 4 juni de ontwerpverslagen over detachering van chauffeurs, cabotage, rij- en rusttijden en tachografen goedkeurde, zorgde de liberale ondertoon van deze verslagen voor verdeeldheid binnen de politieke groepenTijdens de plenaire vergadering van 14 juni stond een stemming op het programma over de mandaten om op basis van deze verslagen trialogen met de Raad op te starten over deze dossiers. Een meerderheid binnen het Europees Parlement stemde tegen de onderhandelingsmandaten, waarbij veel MEPs de fractiediscipline niet respecteerden en nationale belangen lieten primeren. 

Als gevolg van deze beslissing zal de plenaire vergadering van het Europees Parlement naar verwachting in de eerste week van juli debatteren en stemmen over de verslagen en de amendementen die aangeleverd worden door de plenaire vergadering.

De verslagen van de TRAN Commissie vindt u hieronder:

Sociale pijler mobiliteitspakket op agenda Oostenrijks voorzitterschap

Nadat de permanente vertegenwoordigers van de Europese lidstaten in de COREPER-vergadering van 25 mei niet tot een akkoord kwamen over de sociale aspecten van het eerste mobiliteitspakket, krijgen de Oostenrijkers de moeilijke taak om dit te verwezenlijken. Op 1 juli nemen zij het voorzitterschap in de Raad over van de Bulgaren.

In de hoop om in de Raad tot een Algemene Oriëntatie te komen op de Transportraad van december, heeft de Oostenrijkse minister voor transport Norbert Hofer voorgesteld om na de zomer kleine meetings te organiseren om over deze kwesties te onderhandelen. Hierbij zouden telkens twee leden van de Road Alliance en de Visegrad Group uitgenodigd worden voor een zogenaamd conclaaf. Volgens de Oostenrijkers zou het systeem van conclaven zeer effectief kunnen zijn en kan het op steun rekenen van de andere lidstaten.

Een andere optie die op tafel ligt, is een mogelijke speciale Transportraad in september. Op deze manier kan de Raad mogelijk al tot een Algemene Oriëntatie komen in de herfst en trialogen met het Parlement afronden voor de Europese verkiezingen van mei 2019.

 

Maak een account aan

Volg ons