U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Nieuw portaal waar Europese projecten en investeerders elkaar vinden

06 augustus 2015 - door Kelly Digneffe

Heeft u een goed idee voor een project in de EU, en wilt u investeerders in de hele wereld aantrekken? Registreer uw project dan op het Europees Investeringsprojectenportaal (EIPP) van de Europese Commissie. Zo maakt u het bekend bij een uitgebreid netwerk van internationale investeerders.

Nieuw portaal waar Europese projecten en investeerders elkaar vinden

Zoekt u investeerders voor uw project? Of wilt u zelf investeren, bijvoorbeeld in energie-efficiëntie, vervoer, gezondheidszorg, duurzame energie, breedbandinfrastructuur of in KMO's?? Op het Europees Investeringsprojectenportaal (EIPP) vindt u een ruime keuze aan levensvatbare projecten.

Een goed project? Registreer het bij het EIPP. U kunt uw investeringsproject direct aanmelden via het Projectformulier.

U kunt het formulier invullen in elke officiële taal van de EU, dus ook in het Nederlands. De Europese Commissie heeft er zich toe geëngageerd om zo nodig gratis voor een vertaling in het Engels te zorgen, die ter informatie op de website komt. Let wel: alleen de tekst in de oorspronkelijke taal die u op EIPP plaatst, is authentiek.

De projectgegevens komen pas online nadat de Europese Commissie is nagegaan of uw project in aanmerking komt.

Bent u promotor van een project in de particuliere sector, en is uw formulier volledig ingevuld en klaar voor verwerking, dan wordt er een bijdrage van 100 euro in de kosten gevraagd. Dit gereduceerde tarief geldt alleen in de huidige aanloopfase. Daarna wordt de bijdrage opgetrokken tot 250 euro. Wie een project in de overheidssector aanmeldt, betaalt geen inschrijfgeld.

Het EIPP faciliteert alleen maar: er is geen garantie dat u de gewenste financiering krijgt. Tegelijkertijd verplicht het indienen van een project via het EIPP u wettelijk ook tot niets.

Criteria

Uw project komt voor publicatie op het portaal in aanmerking als:

 • de totale kosten ten minste 10 miljoen euro bedragen
 • het onder een van de geselecteerde sectoren met een grote toegevoegde economische waarde valt (zie beneden / u kunt maximaal twee sectoren per project kiezen)
 • het naar verwachting binnen drie jaar na de indiening van start gaat
 • het wordt ingediend door een in de EU gevestigde publieke of private rechtspersoon
 • het in overeenstemming is met alle nationale en EU-wetten die erop van toepassing zijn

De publicatie van een project kan om juridische redenen, vanwege mogelijke reputatieschade of om andere redenen worden geweigerd.

Betrokken sectoren

Digitale en kenniseconomie

 • Onderzoek, ontwikkeling en innovatie
 • ICT-infrastructuur (o.m. breedband)
 • Andere aspecten van de digitale economie (o.m. inhoud en diensten)

Energie-unie

 • Opwekking van hernieuwbare energie
 • Opwekking van conventionele energie
 • Energie-efficiëntie
 • Elektriciteitsinfrastructuur
 • Gasinfrastructuur
 • Brandstofwinning en -raffinage
 • Onderzoek en ontwikkeling

Vervoer

 • Trans-Europees netwerk
 • Multimodale knooppunten
 • Projecten voor stedelijke mobiliteit
 • Nieuwe technologie en groener vervoer
 • Voertuigen en vervoerssystemen

Sociale infrastructuur e.d.

 • Menselijk kapitaal, onderwijs en opleiding
 • Gezondheid
 • Culturele en creatieve sector
 • Toerisme
 • Sociale infrastructuur, sociale en solidaire economie

Hulpbronnen en milieu

 • Natuurlijke hulpbronnen
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling, bosbouw en bio-economie
 • Hulpbronnenefficiëntie en milieubescherming
 • Klimaatbescherming

Financiering voor kleine, middelgrote en midcap-ondernemingen

Bent u investeerder? Kies uw project!

Het EIPP is ook het centrale platform van de EU voor wie wil investeren in een project. De zoek- en filtercriteria en automatische berichten helpen u precies te vinden wat u zoekt. De eerste projecten komen al binnen enkele weken op de website.

Over het EIPP

Het Europees Investeringsprojectenportaal (EIPP) is een gloednieuw webportaal waar private en publieke promotoren van projecten in contact kunnen komen met mogelijke investeerders in de hele wereld.

Het EIPP maakt deel uit van het investeringsplan voor Europa, een initiatief dat bedoeld is om in de hele EU investeringen en economische groei te stimuleren en meer banen te scheppen. Het portaal is ontwikkeld omdat investeerders behoefte hadden aan een centraal informatiepunt voor investeringsmogelijkheden in de EU.

Achtergrond

Recht naar het EIPP portaal

Investeringsplan voor Europa

Maak een account aan

DOSSIER

Pakket energie-efficiëntie

Richtlijn (EU) 2018/2002 tot wijziging van Richtlijn 2012/27/ EU betreffende energie-efficiëntie is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd op 21 december 2018 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.

Lees meer

Pakket hernieuwbare energie

Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is op 24 december 2018 in werking getreden. EC-voorstel voor herziening van de richtlijn (EU) 2018/2001) wordt verwacht in juni 2021.

Lees meer

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons