U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: Toegankelijke web- en digitale inhoud voor mensen met een handicap – herziening van de EU-regels

20 juli 2021 - door Kelly Digneffe

De richtlijn inzake webtoegankelijkheid beoogt overheidswebsites en mobiele applicaties in de EU toegankelijker te maken voor het publiek, met name voor mensen met een handicap.

In de richtlijn worden de standaardvoorschriften voor producten en diensten op het gebied van webtoegankelijkheid in de hele EU vastgesteld.

Jouw stem in Europa: Toegankelijke web- en digitale inhoud voor mensen met een handicap – herziening van de EU-regels

Het doel van de raadpleging is gegevens en standpunten van belanghebbenden te verzamelen ter ondersteuning van de evaluatie van de richtlijn webtoegankelijkheid en de bijbehorende uitvoeringshandelingen

 De raadpleging zal helpen om na te gaan in hoeverre de richtlijn en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten

  • het voor personen met een beperking gemakkelijker hebben gemaakt om toegang te krijgen tot openbare diensten en informatie, wat goed is voor de sociale en digitale inclusie;
  • nog steeds relevant en geschikt voor het beoogde doel zijn, in het licht van aanverwante wetgeving en technologische veranderingen;
  • de markt voor webtoegankelijkheid hebben geharmoniseerd.

De resultaten van de raadpleging zullen ook als input dienen voor mogelijke toekomstige beleidsinitiatieven op het gebied van webtoegankelijkheid

 

Laat jouw stem horen via deze link

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons