U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EP reageert positief op ontwerprapport van rapporteur ESF+

03 september 2018 - door Stagiair

Vorige week gaf rapporteur Lope Fontagné (EVP, Spanje) een ontwerprapport vrij over het Commissievoorstel voor het ESF+ fonds na 2020. Dat rapport werd besproken in de commissie EMPL van het Europees Parlement en positief onthaald.

EP reageert positief op ontwerprapport van rapporteur ESF+

In haar rapport stelt Lop Fontagné dat ze zich in het algemeen kan vinden in het voorstel van de Commissie, vooral in het idee om het fonds een samensmelting te laten vormen van verschillende andere fondsen die er nu zijn, zoals het Europees jeugdwerkloosheidsinitiatief en het Europees gezondheidsprogramma. Lees in dit VLEVA-artikel wat echter enkele bedenkingen waren die in het ontwerprapport staan.

Reacties in het EP op het ontwerprapport van de rapporteur

Brando Benifei van de sociaal democraten steunt de rapporteur, maar heeft bedenkingen met de link die de Commissie wil leggen tussen het ESF+ fonds en het Europees Semester. Hij benadrukt dat dat laatste geen sociale dimensie heeft. Hij vraagt ook meer steun voor jongeren.

Ulrike Trebesius van de EVP benadrukt dan weer dat het fonds alle lidstaten moet omvatten. Ze uitte haar bezorgdheid over het grote aantal aan doelstellingen en prioriteiten die het voorstel omvatten en het beperkte Europees budget. Ze is ook sceptisch over de manier waarop het budget is verdeeld tussen de lidstaten en vreest dat er budget verloren zal gaan in lidstaten waar te weinig adequate infrastructuur is om het budget in te zetten.

De liberalen van ALDE lieten via Jasenko Selimovic weten dat ze vrezen dat de ESF+ steun naar de ultraperifere gebieden de implementatie van het voorstel zou kunnen vertragen en zou kunnen lijden onder tekorten in deze gebieden. Hij wil ook meer steun aan jongeren dan de 15% die de rapporteur voorstelt. Die steun moet niet enkel ingezet worden voor crisissituaties, maar voor lange termijn structuren.

Gabi Zimmer zei voor de Europees Unitair Links/Noords Groen Links (GUE/NGL) dat zij garanties eisen dat het fonds zal zorgen voor nieuwe kwaliteitsvolle banen en niet zal bijdragen tot precair werk. Ze is tevreden met het voorstel van de rapporteur voor meer steun tegen materiële armoede, maar is gekant tegen de mogelijkheid om geld over te hevelen van het ESF+ fonds naar het InvestEU fonds en tegen de link met het Europees Semester.

Terry Reintke van de Groenen/Vrije Europese Alliantie wil een link zien tussen het fonds en de Europese Pijler voor Sociale Rechten. Ze benadrukt dat het nuttig kan zijn om inspiratie te halen bij personen die nu actief bezig zijn met het ESF+ om de wetgeving er rond zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te maken.

De EMPL commissie wil dit dossier snel doorvoeren aangezien het einde van de legislatuur in zicht is. De stemming vindt reeds plaats eind november.

BRON:

Agence Europe 31/08/2018

Maak een account aan

Volg ons