U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

COREPER ratificeert akkoord over European Solidarity Corps 2018-2020

27 augustus 2018 - door Stagiair

Op 27 juni heeft COREPER het inter-institutioneel akkoord over het European Solidarity Corps voor de periode 2018-2020 geratificeerd.

COREPER ratificeert akkoord over European Solidarity Corps 2018-2020

Het European Solidarity Corps helpt jongeren tussen 18 en 30 jaar om deel te nemen aan een breed scala aan vrijwilligerswerk en om mee te werken aan professionele projecten die de gemeenschap ten goede komen.

Het inter-institutioneel akkoord focust op de periode 2018-2020. De financiële kant van de onderhandelingen waren het moeilijkst. Met het vrijgemaakte budget van 376,5 miljoen euro wil men er voor zorgen dat tegen 2020 100 000 jongeren deelnemen aan activiteiten van het European Solidarity Corps.

Details van het European Solidarity Corps-akkoord

  • 90% van het budget zal gaan naar vrijwilligers- en sociale projecten, 10% naar stages en jobs, met een maximum van 20% voor binnenlandse projecten.

  • 80% van het budget zal gevonden worden door een herschikking van andere fondsen. 20% van het budget zal van nieuwe bronnen komen. Er wordt niet geraakt aan het Erasmus-budget.

  • Het European Solidarity Corps portaal staat centraal: een gemakkelijke toegang naar kwaliteitsvol vrijwilligerswerk en jobs met een solidariteitsinslag

  • Solidariteitsactiviteiten kunnen zowel grensoverschrijdend (in een ander land) of binnenlands (in het thuisland) zijn. De periode kan variëren van drie tot twaalf maanden.

  • Er wordt speciale aandacht gevestigd op inclusiviteit en jongeren met minder kansen en hun deelname aan dit programma. Om hen te betrekken, worden ook kortere periodes voorzien.

  • Het programma zal samenwerken met een breed scala aan deelnemende organisaties om de keuze voor vrijwilligers zo ruim mogelijk te maken.

Lees meer over het European Solidarity Corps bij VLEVA.

Blijf up-to-date op de website van JINT, die het nieuwe programma implementeert.

Lees de factsheet over het European Solidarity Corps hier.

Reactie van de Commissie op het European Solidarity Corps

Commissarissen voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, Tibor Navracsics, de voor Begroting en Personeelszaken, Günther H. Oettinger en voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, Marianne Thyssen verwelkomen het akkoord met volgende verklaring:

"Wij zijn erg blij dat het Europees Parlement en de Raad een politiek akkoord hebben bereikt over het juridisch kader voor het European Solidarity Corps.

De Europese Unie is gebouwd op solidariteit; het is een van onze fundamentele waarden die Europese burgers verbindt. Het European Solidarity Corps is een essentieel onderdeel van onze inspanningen om jongeren kansen te bieden en hen in staat te stellen zich te ontwikkelen tot betrokken en zorgzame leden van onze samenleving, die een eigen rol kunnen spelen bij het bouwen aan een weerbaar en hecht Europa voor de toekomst. Sinds de oprichting van het European Solidarity Corps in december 2016 hebben we gezien hoeveel belangstelling er onder jongeren bestaat om aan solidariteitsactiviteiten deel te nemen. Tot nu toe hebben bijna 67 000 jongeren zich ingeschreven, en duizenden zijn inmiddels met vrijwilligerswerk of een opleiding begonnen of zijn aan het werk gegaan om mensen en gemeenschappen in nood te helpen.

Het European Solidarity Corps heeft zijn meerwaarde al bewezen. Zo heeft een aantal vrijwilligers uit heel Europa in 2017 en 2018 deelgenomen aan projecten in Midden-Italië en meegewerkt bij het herstel van cultureel erfgoed in gebieden die in 2016 door verwoestende aardbevingen waren getroffen. Nu het European Solidarity Corps een eigen juridisch kader en een eigen budget van 375,6 miljoen euro krijgt tot 2020 kunnen wij onze belofte nakomen om eind 2020 plaats te hebben voor 100 000 jongeren. Het akkoord van vandaag zal ons ook in staat stellen meer mogelijkheden te bieden en meer hulp in heel Europa. Het zal eveneens de weg vrijmaken voor de aanvullende 350 000 plaatsen die we willen aanbieden in het kader van het voorstel voor de volgende langetermijnbegroting van de EU. "

 

BRON:

Europese Commissie

Raad van de Europese Unie

Maak een account aan

Volg ons