U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Voortgangsrapport wegvervoersvoorstellen

05 december 2017 - door Simon De Wachter

Tijdens de transportraad op 5 december hebben de ministers beslist dat er reeds aanzienlijke vooruitgang werd geboekt met betrekking tot verschillende aspecten van de wegvervoervoorstellen. Toch zijn er nog veel inspanningen nodig.

Op 5 december heeft de transportraad de voortgang beoordeeld van een aantal belangrijke wegvervoervoorstellen die deel uitmaken van het mobiliteitspakket dat de Commissie in mei van dit jaar heeft gepresenteerd.

Voortgangsrapport wegvervoersvoorstellen

Sociale en marktpijler

De voorstellen hebben betrekking op de toegang tot het beroep van vervoerondernemer, toegang tot de markt inclusief cabotage en de werkomstandigheden van de chauffeurs. De voorgestelde regels voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden van vervoerders omvatten nieuwe bepalingen over de detachering van werknemers in het wegvervoer, alsmede regels over rij- en rusttijden voor bestuurders.

Er werd aanzienlijke vooruitgang geboekt met betrekking tot verschillende aspecten van deze voorstellen, maar er zijn meer inspanningen nodig, voornamelijk voor wat detachering en cabotage betreft.

Tolheffingsvoorstellen

De ministers hebben een oriënterend beleidsdebat gehouden over de tolheffingsvoorstellen. Deze omvatten de voorgestelde Eurovignet-richtlijn, die de beginselen "de vervuiler betaalt" en de "gebruiker betaalt" wil versterken, en een herziene richtlijn betreffende de interoperabiliteit van Europese elektronische tolheffingsdiensten (EETS), die het gebruik van elektronische tolheffingen in de hele EU zou vergemakkelijken.

Conclusies

De Raad heeft ook drie conclusies aangenomen: over de vorderingen bij de trans-Europese vervoersnetwerken (TEN-T) en de Connecting Europe Facility (CEF) voor vervoerdigitalisering van transport; en de tussentijdse evaluatie van Galileo, EGNOS en het Europese GNSS-agentschap.

Meer informatie

Bekijk hier de webpagina van de transportraad.

Maak een account aan

DOSSIER

Wegbeprijzing (eerste mobiliteitspakket)

De herziening van de Eurovignetrichtlijn gaat naar een volgende fase in het Europees besluitvormingsproces. Op 29 januari vinden de eerste interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) tussen de Raad en het Europees Parlement plaats over het dossier rond kilometerheffing.

Lees meer
Volg ons