U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EMPL Commissie: de prioriteiten en een verderzetting van het dossier rond coördinatie sociale zekerheid

05 september 2019 - door Maarten Libeer

Deze week kwam de EMPL-commissie in het Europees Parlement een eerste keer samen na het zomerreces, het was meteen een leerrijke sessie: 

  • Marianne Thyssen kwam het dossier rond de coördinatie van socialezekerheidsstelsels verdedigen.

  • Het Europees Parlement besloot om de interinstitutionele onderhandelingen (trialogen) over dat dossier verder te zetten waar ze waren gebleven.

  • Joost Korte, director van DG EMPL in de Europese Commissie, gaf een eerste inkijk in de prioriteiten voor de komende legislatuur.

EMPL Commissie: de prioriteiten en een verderzetting van het dossier rond coördinatie sociale zekerheid

Prioriteiten en stand van zaken: 

De sessie begon met een uiteenzetting van Joost Korte over de werkzaamheden, de hangende dossiers en prioriteiten voor DG EMPL in de Europese Commissie.

De werkzaamheden kunnen grosso modo ingedeeld worden in vier luiken: legislatief werk, het Europees semester en het sociale scorebord, de Europese fondsen (ESF, InvestEU-delen met een sociaal luik en het fonds voor aanpassing aan de globalisering) en als vierde en laatste vernoemde hij ook de hernieuwde aandacht voor de sociale dialoog. 

Hij benadrukte dat in de legislatuur 2014-2019 er veel werk is geleverd. Sociaal Europa staat weer op het voorplan en met de Europese Pijler van Sociale Rechten is er een nieuw kader. Van de 27 wetgevende voorstel zijn er 24 afgerond. Drie schieten over: de coördinatie van sociale-zekerheidsstelsels (infra) en de onderhandelingen rond het ESF en het globaliseringsfonds. 

Na vragen van de parlementariërs werd ook duidelijk dat de Commissie al aan de slag is gegaan over bepaalde voorstellen die vermoedelijk in de eerste 100 dagen van de nieuwe Europese Commissie gelanceerd worden. Daar gaat het over een Europees minimumloon, maatregelen voor platformwerkers (deliveroo, uber, ..) en de problematiek rond huis - en huurprijzen. 

Coördinatie van sociale-zekerheidsstelsels

Nadat in de vorige legislatuur er geen stemming kwam in de plenaire zitting over de eerste lezing, kwam de verantwoordelijkheid voor het dossier bij de vernieuwde EMPL-commissie terecht. Marianne Thyssen kwam daar het dossier verdedigen en toelichten. 

Eerst onderstreepte ze het feit dat het gaat over coördinatie van de sociale zekerheidssystemen, en geenszins over een systematische harmonisering. Al sinds de jaren ‘50 is er een coördinatie van deze systemen omdat het aan hart raakt van de principes van vrij verkeer van werknemers. Nu maken 17 miljoen burgers gebruik van deze regels, naast 1,4 miljoen grensarbeiders en 2,8 gedetacheerde arbeiders. 

In maart werd een provisioneel akkoord gevonden, maar dit kon niet worden bevestigd in de Raad van Ministers. Twee van de vier hoofdstukken (langdurige zorg en gezinsbijlagen) zijn gesloten, maar over twee hoofdstukken (werkloosheidsuitkeringen en welke wetgeving van toepassing is) moet nog een akkoord worden gevonden. Nu wil de Commissaris graag verder werken aan dit provisioneel akkoord om te landen voor de eerste november, als de nieuwe Commissie het roer overneemt.

De EMPL-commissie had dus drie keuzes: 

  • Het dossier opnieuw beginnen vanaf nul

  • Onderhandelingen opnieuw opstarten met het vorige rapport (van rapporteur Balas) als basis

  • Verder onderhandelen waar men vorige legislatuur was geëindigd. 

Er werd gekozen voor de laatste optie en de onderhandelingen tussen de twee co-legislators kunnen weer van start gaan. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons