U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Coördinatie sociale zekerheid in moeilijkheden

19 april 2019 - door Maarten Libeer

De coördinatie van sociale zekerheidsstelsels doet de gemoederen hoog oplaaien. Ook in België/Vlaanderen. Want, niet iedereen gaat akkoord met de mogelijkheid dat werknemers die na al na één maand werken aanspraak kunnen maken op een werkloosheidsuitkering. Hoewel buitenlandse werknemers een vereist aantal dagen moeten werken voor ze die werkloosheidsuitkering kunnen krijgen, houdt vooral dit deel van het akkoord de Vlaamse partijen in de ban. 

Het dossier staat nu dus on hold:

  • Geblokkeerd in de Raad van Ministers

  • Parlement stemt niet over het EP-rapport in eerste lezing

  • Uitstel tot na de verkiezingen

  • EPP, ECR & ALDE steunden uitstel

Coördinatie sociale zekerheid in moeilijkheden

Ondanks de wens van de  Commissie Juncker om toch door te zetten met dit dossier, verloopt het proces heel moeizaam. Een streep door de rekening van Eurocommissaris Marianne Thyssen. Die zo haar laatste wetgevend initiatief voor de Europese Pijler van Sociale Rechten geblokkeerd ziet in de twee wetgevende instellingen.

In de laatste plenaire zitting van deze legislatuur stond de stemming over het rapport in eerst lezing op de agenda. Maar, die stemming werd door een motie van MEP Helga Stevens (N-VA) uitgesteld en dus over de verkiezingen getild.

Wat nu?

Aangezien de Raad van Ministers nog altijd verdeeld is over het bereikte akkoord, ging de stemming dus over het rapport in eerste lezing. Maar ook die stemming gebeurde niet in het Europees Parlement.

Het verdere verloop is nu erg onduidelijk, gelet op de uitzonderlijke situatie.

Men verwacht in de volgende legislatuur een nieuwe stemming over het rapport in de bevoegde parlementaire commissie (EMPL). Verschillende waarnemers gaan ervan uit dat de nieuwe MEPs van nul willen beginnen. Dan dreigt twee jaar parlementair werk misschien verloren te gaan als de EMPL-commissie beslist om opnieuw te beginnen

Achtergrond

Hoe werkt het besluitvormingsproces precies? Dat lees je in deze blog.

Omdat dit dossier ook hier in België en Vlaanderen veel stof doet oplaaien, stellen wij alles even duidelijk:

In de Raad van Ministers onderhandelen de ministers over de tekst waar een overeenkomst is bereikt tussen het Europees Parlement en de Raad van Ministers eerder dit jaar tijdens de trilogen. Hier krijgen werknemers uit andere lidstaten die één maand in België werken het recht op een werkloosheidsuitkering.

In het Europees Parlement gisteren werd gestemd over het rapport in eerste lezing en niet over de onderhandelde tekst met de Raad van Ministers. Dit is dus een andere situatie dan de paragraaf hiervoor. Daarin staat dat werknemers uit andere lidstaten die één dag in België werken het recht hebben op een werkloosheidsuitkering. Dit rapport vormde de basis voor de onderhandelingen met de Raad van Ministers.

Doordat de Raad van Ministers nog geen meerderheid hadden intern over dit onderhandeld document, besloot het Europees Parlement te stemmen over hun rapport in eerste lezing, zodat het standpunt van het Parlement wel bevestigd werd door de plenaire zitting en twee jaar werk niet voor niets was. Maar die stemming in eerste lezing is dus niet doorgegaan en begint het parlementair proces hoogstwaarschijnlijk helemaal opnieuw volgende legislatuur.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons