U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Bij wie lobbyen over het mobiliteitspakket?

12 juli 2017 - door Simon De Wachter

De politieke groepen GUE/NGL, S&D en EPP van het Europees Parlement hebben enkele van hun Europarlementsleden aangeduid om de rapporteringen van het mobiliteitspakket op zich te nemen.

Bij wie lobbyen over het mobiliteitspakket?

Merja Kyllönen (GUE/NGL, Finland) zal de regels beoordelen die betrekking hebben op gedetacheerde werknemers in de transportsector.

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D, Frankrijk) werkt aan de herziening van de Eurovignet-richtlijn en Jens Nilsson (S&D, Zweden) aan de herziening van de cabotagevoorschriften.

Bij de EPP zal Wim van de Camp (Nederland) zich richten op de regels die van toepassing zijn op de rijtijd en tachografenMassimiliano Salini (Italië) zal de herziening van de richtlijn betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen aanpakken.

Terwijl Cláudia Monteiro de Aguiar (Portugal) zal werken aan een herziening van de richtlijn betreffende de verhuur van vrachtvervoertuigen.

Deirdre Clune (Ierland) zal het standpunt aanpakken over de belasting van zware voertuigen die gebruik maken van weginfrastructuur.

Bijlage(n)

Maak een account aan

DOSSIER

Wegbeprijzing (eerste mobiliteitspakket)

De herziening van de Eurovignetrichtlijn gaat naar een volgende fase in het Europees besluitvormingsproces. Op 29 januari vinden de eerste interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) tussen de Raad en het Europees Parlement plaats over het dossier rond kilometerheffing.

Lees meer
Volg ons